ໜ້າກາກອັດປາກທີ່ສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ບໍ່ປ້ອງກັນ “ໄວຣັສ ໂຄໂຣນ່າ”

ແຊຮເກັບໄວ້ ເພື່ອເຕືອນຄົນອ້ອມຂ້າງ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອັດປາກ(Mask)ເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເອງທຸກຄັ້ງກ່ອນອອກຈາກບ້ານ!

ຊ່ວງນີ້

ເຊື້ອພະຍາດຊະນິດນີ້ສາມາດຕິດຕໍ່ຈາກຄົນສູ່ຄົນ ຊ່ວງນີ້ພໍດີພໍດີກຸດ ມີນັກສຶກສາທີ່ໄປຮຽນຢູ່ຈີນກໍໄດ້ພັກກັບມາບ້ານ ຄົນຈີນເອງພັກຍາວກໍອອກໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງລະບາດໄປຫລາຍປະເທດ ພວກເຮົາ ສປປ ລາວກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ.ແນວໃດກໍ່ດີກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍສຸດກໍ່ຄື ຜູ້ທີ່ຫາກໍເດີນທາງມາແຕ່ຈີນ, ເຮັດວຽກ, ພົວພັນ, ໃກ້ຊິດກັບຄົນ

ຈີນທີ່ຫາກໍເຂົ້າມາລາວ ຖ້າຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ແລະມີອາການເປັນຫວັດເປັນໄອ ຄວນແຈ້ງເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຈະໄດ້ກວດສອບລະອຽດ ແລະກັກກັນເຊື້ອ ຢ່າຢ້ານທີ່ຈະບອກ ເພາະການບໍ່ບອກ ຫມໍຈະຄຶດວ່າເປັນຫວັດເປັນໄອທົ່ວໄປ ແລ້ວຈະບໍ່ຖືກກວດສອບຢ່າງລະອຽດ ແຖມກັບໄປແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ຄົນອື່ນຕໍ່ອີກ

ອາການຂອງພະຍາດປອດອັກເສບສາຍພັນໃໝ່ ຈະສະແດງອອກຄື: ເປັນໄຂ້, ຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍ, ຄໍແຫບ ແລະໄອ ຖ້າທ່ານມີອາການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໃຫ້ຊື້ຢາມາກິນເອງໃນໄລຍະນີ້ຕ້ອງກວດເຊັກຄວາມປອດໄພໄວ້ກ່ອນກໍ່ຄືຮີບໄປໂຮງໝໍເພື່ອກວດຫາເຊື້ອພະຍາດທີ່ແທ້ຈີງ.

ສຳລັບວິທີປ້ອງກັນຕອນນີ້ດີສຸດຄື ໃຫ້ໃສ່່ຜ້າອັດປາກ, ໝັ່ນລ້າງມື ແລະ ບໍ່ຄວນໄປບ່ອນທີ່ມີຄົນແອອັດ

ໜ້າກາກອັດປາກທີ່ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນ

ໜ້າກາກອັດປາກທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: https://thestandard.co/which-mask-protects-corona-virus/