ຄຽດເກີນໄປຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?(ມີຄຳຕອບ)

  1. ເສັ້ນຜົມ: ຜົມຈະຫຼົ່ນ ເຊິ່ງຄວາມຄຽດຈະເຊື່ອມໂຍງກັບເທສທອສເຕີໂຣນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ
  2. ປາກ: ປາກຈະແຫ້ງ ເພາະລະບົບປະສາດການຄວບຄຸມລົດການຜະລິດນ້ຳລາຍເພື່ອໃຫ້ເຮົາບໍ່ຮູ້ສຶກຢາກໃນລະວ່າງທີ່ຄຽດ ຕົກໃຈ
  3. ປອດ: ຫຼອດລົມຈະຂະຫຍາຍເພາະສະນັ້ນເຮົາຈະຫາຍໃຈໄວ ເພື່ອຮັບເອົາອາກາດເຂົ້າປອດ
  4. ຮັງໄຂ່: ຜູ້ຍິງຈະຫຍຸດຜະລິດໄຂ່ເພາະຮໍໂມນບໍ່ສົມດູນກັບຮ່າງກາຍ ຕັດສິນວ່າຈະບໍ່ເຫມາະໃນການສືບພັນເພາະຮ່າງກາຍຍັງຢູ່ໃນສະຖານະການເຄັ່ງຄຽ
  5. ກະດູກ: ກະດູກບາງລົງເພາະຮໍໂມນຄວາມຄຽດເປັນສາເຫດໃຫ້ແຄລຊຽມຜ່ານຈາກ bone matrix ໄປຍັງເລືອດ
  6. ຫົວໃຈ: ເຕັ້ນໄວ ເພື່ອກຽມຮັບການຕໍ່ສູ້ ຫຼື ປະຕິກິລິຍາຕື່ນໂຕ ມີຄວາມສ່ຽງເພີ້ມຂື້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈວາຍເພາະເລືອດເຂັ້ມຂຸ້ນ
  7. ທ້ອງ: ບໍ່ຢາກອາຫານທ້ອງນ້ອຍລົງ ກະເພາະຫົດໂຕເຂົ້າ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຫົດໂຕຂອງລຳໄສ້ຕາມປົກກະຕິ ຈະເຮັດໃຫ້ຖອກທ້ອງ
  8. ຜິວໜັງ​: ເລີ່ມມີເຫື່ອອອກເພື່ອລຸດອາການຮ້ອນຂອງຜິວໜັງ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສິວແລະມີບັນຫາຜິວໜັງ ເພາະຄວາມຄຽດສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: hukmiplan.com
ສາຍດ່ວນຂໍຄຳປຶກສາເລື່ອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການປ້ອງກັນການມີລູກທີ່ບໍ່ພ້ອມ 
ໂທ: 020 55 566 617 
#ຮັກມີແຜນ #ຖາມເອື້ອຍໄດ້