5 ພຶດຕິກຳທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງສາວໆ Office

1. ສາວຫ້ອງການ ມັກນອນເດິກ

ພຶດຕິກຳທຳອິດ ຖ້າຫາກສາວໆ ທີ່ເຮັດວຽກໜັກຈຳຕ້ອງໄດ້ຕື່ນເດິກລຸກເຊົ້າ ນອນກະບໍ່ພຽງພໍ ເປັນແບບນີ້ບໍ່ດີກັບຕົນເອງ ແລະວຽກເລີຍ ສະນັ້ນທາງທີ່ດີ ສາວໆທຸກຄົນກໍ່ຕ້ອງປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳໃຫມ່ຄືຫັນມານອນສວາຍກັນ ແບບອາດຈະພັກຜ່ອນພັກທ່ຽງ 10-15 ນາທີກໍ່ຊ່ວຍໄດ້ ຈະເຮັດໃຫ້ມີສະມາທິໃນການເຮັດວຽກເພີ່ມຂື້ນ ງານບໍ່ເສຍ ສຸຂະພາບກະບໍ່ເສຍນຳ

2. ກິນອາຫານບໍ່ຖືກເວລາ

ສຳຫຼັບການກຶນອາຫານບໍ່ຖືກເວລາ ເປັນຕົ້ນເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດກະເພາະອາຫານໄດ້ ອາດເກີດຈາກການກິນຟ້າວຫລາຍ ກິນປະລິມານຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍຈົນເກີນໄປ ເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ກະເພາະຂອງເຮົາເຮັດວຽກບໍ່ເປັນປົກກະຕິ ເກີດເປັນພະຍາດກະເພາະອາຫານກໍ່ເປັນໄດ້  ດັ່ງນັ້ນ ຄວນປ່ຽນພືດຕິກຳໃນການກຶນໃຫ້ຖືກເວລາ ແລະ ກິນໃຫ້ສະໝ່ຳສະເໝີ

3. ການນັ່ງເຮັດວຽກຜິດທ່າ

ຫຼາຍຄົນມັກປວດຫຼັງ ປວດບ່າໄຫຼ່ ແລະ ຫຼັງ ນັ້ນເປັນການເຮິດວຽກຜິດທ່າຂອງເຮົານັ້ນເອງ  ອີກຢ່າງເຮົານິ່ງເຮັດວຽກດົນໂດຍບໍ່ມີການເໜັງຕີງ ຮ່າງກາຍກໍ່ຈະເມື່ຶອຍໄດ້  ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນສຶກສາທ່ານັ່ງທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ໝັ່ນເໜັງຮ່າງກາຍປັບປ່ຽນຢູ່ສະເໝີ ນອກຈາກນີ້ການອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ການຫຼິ້ນໂຢຄະ ຈະສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດອາການປວດຂອງກ້າມຊີ້ນຫຼຸດໜ້ອຍລົງ

4. ທ່ານມັກກິນຈຸກິນຈິຕະຫຼອດໝົດມື້

ສັງເກດບໍ່ວ່າຜູ້ຍິງເວລານັ່ງເຮັດວຽກບືດໜຶ່ງ ກໍ່ຢາກນອນ ບຶດໜຶ່ງກໍ່ຈະຫຼັບ ເລີຍຕ້ອງຫາຫຍັງມາກິນ ເພື່ອໃຫ້ຜ່ອນຄາຍຄວາມລື້ງເຄີຍນີ້ ເຊຶ່ງເປັນບໍ່ເກີດກັບພວກສາວໆໄດ້  ກິນ ນັ່ງ ໝົດມື້ໄຂມັນເກີດແນ່ນອນ ລອງຫັນປ່ຽນຈາກເຂົ້າໝົມກາຍມາເປັນໝາກໄມ້ໜ້າຈະດີກວ່າ

5. ພາຍກະເປົາໜັກ

ສຳລັບສາວຫ້ອງການແນ່ນອນເລີຍວ່າກະເປົາເພີ່ນນິຈະໜັກພໍສົມຄວນ ພາຍໜັກກະຊິປວດບ່າໄຫຼ່ ລາມໄປເຖິງຄໍລາມໄປຈົນເຈັບຫົວ ປວດຫຼັງ ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງການທີ່ຂໍ່ກະດູກຈະ ເສື່ອມຂອງກະດູກຄໍຈົນທັບ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: hukmiplan.com
ສາຍດ່ວນຂໍຄຳປຶກສາເລື່ອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການປ້ອງກັນການມີລູກທີ່ບໍ່ພ້ອມ
ໂທ: 020 55 566 617 
#ຮັກມີແຜນ #ຖາມເອື້ອຍໄດ້