ເຊັກດ່ວນ ! ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນຂອງທ່ານໝົດອາຍຸ ຫຼື ຍັງ?

ທູກຢ່າງມີເວລາຂອງມັນ ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນກໍເຊັ່ນກັນ ມີເຄື່ອງຂອງຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຖິງແມ້ວ່າຈະໝົດອາຍຸແລ້ວແຕ່ຍັງຄົງສະພາບໄວ້ໄດ້ ແຕ່ບໍ່ຄວນນຳກັບມາໃຊ້ງານແລ້ວ ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນເຄື່ອງທີ່ໝົດອາຍຸແລ້ວແຕ່ບໍ່ລະບຸມື້ໝົດອາຍຸນັ້ນເອງ ເຊິ່ງອາຍູການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງໃຊ້ກໍຂຶ້ນກັບໄລຍະເວລາ ແລະ ຄວາມຖີ່ຕັ້ງແຕ່ເຮົາເລີ່ມໃຊ້ງານນັ້ນເອງ

  1. ໃຍອາບອາບນ້ຳ

ໃຍອາບນ້ຳທີ່ເຮັດດ້ວຍພາສຕິກ ມີລັກສະນະຄືກັບຕາໜ່າງຊ້ອນໆກັນຫາຊື້ໄດ້ທົ່ວໄປ ປະໂຫຍດຂອງມັນຄືການຊ່ວຍໃຫ້ສະບູອາບນ້ຳຂອງເຮົາເກີດຟອງນຸ້ມຟູ ແລະ ອາບນ້ຳສະອາດຂຶິ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງຖືກນ້ຳທຸກໆມື້ເລີຍເຮັດໃຫ້ເກີຄວາມຊື້ນ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດແບ໊ກທີເຣຍສະສົມ

ອາຍຸການໃຊ້ງານ : ຄວນປ່ຽນທຸກໆ 2 ເດືອນ

2.ຜ້າເຊັດໜ້າ ຫຼື ຜ້າເຊັດຕົວ

ບາງຄົນໃຊ້ກັນແບບຂາດໄປຂ້າງໜຶ່ງກະຍັງບໍ່ປ່ຽນ ຈົນຈື່ບໍ່ໄດ້ວ່າໃຊ້ມາຈັກປີແລ້ວ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວຜ້າເຊັດໜ້າກໍມີເວລາຂອງມັນ ເພາະເຮົາໃຊ້ເຊັດທູກໆມື້ເປັນສິ່ງທີ່ເຈິກັບຄວາມຊື້ນ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດເຊື້ອລາ ແລະ  ແບ໊ກທີເຣີຍ

ອາຍຸການໃຊ້ງານ:  1-3ປີ

3. ແປງຖູແຂ້ວ

ຂົນແປງເປັນເປັນແຫຼ່ງສະສົມຂອງແບ໊ກທີເຣີຍ ຖ້າເຮົາໃຊ້ເກີນເວລາທີ່ກຳນົດຈະສົ່ງຜົນເສຍໃຫ້ແກ່ສຸຂະພາບຊ່ອງປາກ

  ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 3 ເດືອນ

4.ໝອນ

    ໝອນສາມາດເກັບຝຸ່ນໄດ້ດີ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາປ່ວຍໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຖ້າຫາກໝອນປ່ຽນຮູບຮ່າງກໍຈະເຮັດໃຫ້ນອນແລ້ວເກີດອາການປວດເມື່ອຍໄດ້

ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 2-3ປີ

5.ເສື້ອຊ້ອນ

     ໃສ່ເສື້ອຊ້ອນເກົ່າຫຼາຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າເອິກຂອງເຮົາເສຍຮູບຊົງໄດ້ ຖ້າເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າໃສ່ບໍ່ສະບາຍກໍຕ້ອງຍອມປ່ຽນ ແລະ ຕັດໃຈຖິ້ມໂລດ

ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 1-2ປີ

6.ຫວີ

ຢ່າລືມວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຫວີແຄ່ຕອນທີ່ຜົມສະອາດ ແຕ່ເຮົາຍັງໃຊ້ຫວີລະຫວ່າງມື້ ຫຼື ມື້ທີ່ບໍ່ສະຜົມເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງສົກກະປົກສະສົມໄດ້

      ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 4ປີ

7.ເຄື່ອງລີດຜົມ

ເຄື່ອງລີດຜົມທີ່ເກົ່າຫຼາຍ ກໍອາດຈະເສື່ອມສະພາບຈົນເຮັດໃຫ້ຍິ່ງໃຊ້ແລ້ວຜົມຍິ່ງແຫ້ງເສຍ ເນື່ອງຈາກສານເຄມີທີ່ເຄືອບເພື່ອປ້ອງກັນຜົມເສຍມັນເສື່ອມນັ້ນເອງ

ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 4ປີ

ຮຽບຮຽງໂດຍ ເທບທິດາ ບູນເຮືອງ

ຂໍຂອບໃຈຂໍ່ມູນຈາກ : https://www.dek-d.com/nugirl/56003/?fbclid=IwAR2sYdVYx49oUHCqvTdrsu9tbqo066hDOlCKcHOjh-rWy7RsRmdhXxwmCL4

______
ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
ສາຍດ່ວນຂໍຄຳປຶກສາເລື່ອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການປ້ອງກັນການມີລູກທີ່ບໍ່ພ້ອມ 
ໂທ: 020 55 566 617 
ຂໍ້ຄວາມ: https://www.facebook.com/HukMiPlan/inbox/
ເວັບໄຊທ: hukmiplan.com
ຢູທູບ: https://www.youtube.com/channel/UCa4_oov7yrmibBJ_rxpRCXg
#ຮັກມີແຜນ#ຖາມເອື້ອຍໄດ້