ເຄັດລັບການຈັດການເວລາ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດວຽກ

ເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງບາງຄົນຈຶ່ງເຮັດວຽກໄດ້ມີປະສິດທິພາບແລະ ວ່ອງໄວທັນໃຈແບບຜິດທຳມະຊາດ ໂດຍທີ່ໃນມື້ໜຶ່ງເຂົາເຈົ້າກໍມີເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັນກັບເຮົາ? ຮູ້ບໍ່ວ່າສິ່ງນີ້ບໍ່ແມ່ນໂຊກເຂົ້າຂ້າງເຂົາ ແຕ່ແມ່ນຍ້ອນການຈັດການເວລາທີ່ດີເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເສຍເວລາອັນມີຄ່າໄປ. ການຈັດການເວລາແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍເພາະວ່ານອກຈາກທ່ານຈະເຮັດຫຼາຍຢ່າງໄດ້ສຳເລັດໃນມື້ໜຶ່ງແລ້ວ ທ່ານຍັງຈະມີເວລາພັກຜ່ອນໃຫ້ກັບຕົນເອງ ແລະເວລາຢູ່ນຳຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນອີກດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຄວນຮຽນຮູ້ວິທີຈັດການເວລາໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຝຶກຝົນໃຫ້ເປັນນິໄສ ເພື່ອເປັນການພັດທະນາຕົນເອງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ

ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ຕົນເອງບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງແຕ່ເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວ ແຕ່ແມ່ນການຕັ້ງເປົ້າໝາຍນ້ອຍໆໃນແຕ່ລະມື້ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ສຳເລັດ ບໍ່ຍາກຫຼືງ່າຍໂພດ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງບໍ່ຝຶນຕົນເອງຈົນເກີນໄປ ຖ້າເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວຂອງທ່ານກໍຈະບໍ່ໄກໂຕ

2. ການວາງແຜນ

ການເອົາໃຈໃສ່ວາງແຜນໃຫ້ລະອຽດຖີ່ຖ້ວນກໍຖືວ່າເປັນວິທີທີ່ສຳຄັນໃນການຈັດການເວລາ ເພາະວ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຄິດຕັດສິນໃຈວ່າຈະເຮັດວຽກໃດກ່ອນແລະກຳນົດເວລາທີ່ເຮັດພ້ອມ ນອກນັ້ນການວາງແຜນຍັງຈະຊ່ວຍຈັດລະບຽບວຽກ ໂດຍທີ່ທ່ານຈະບໍ່ລືມວ່າມີໜ້າທີ່ຫຍັງແດ່ທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນແຕ່ລະມື້

3. ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ

ການເລືອກເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງສົ່ງດ່ວນກ່ອນວຽກອື່ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນຕ່າງກໍຮູ້ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ກໍມີສິ່ງນ້ອຍໆທີ່ບາງຄົນເຮັດເຊັ່ນການດື່ມກາເຟພ້ອມກັບອ່ານຂ່າວໃນຕອນເຊົ້າເພື່ອເລີ່ມມື້ໃໝ່ ເຊິ່ງຖ້າແທນດ້ວຍການເຂົ້າອ່ານອີເມວທີ່ສຳຄັນຈະເປັນການປະຢັດເວລາໄດ້ຫຼາຍກວ່າຍ້ອນວ່າໃນຕອນເຊົ້າທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ແລະ ມີແຮງຫຼາຍທ່ານຄວນເລີມໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນເລີຍເພື່ອເປັນການບໍ່ເປືອງເຮື່ອແຮງແລ້ວຈຶ່ງເຮັດສິ່ງທີ່ເຫຼືອຕໍ່.

4. ຢ່າໃຫ່ສິ່ງອື່ນມາລົບກວນ

ທ່ານຈະເຮັດວຽກໄດ້ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນຖ້າບໍ່ມີສິ່ງມາລົບກວນເຊັ່ນການຫຼີ້ນ ມືຖື ຫຼື ການເຂົ້າສື່ສັງຄົມຕ່າງໆ ເຊິ່ງທ່ານກໍຍັງມີເວລາທີ່ຈະຫຼິ້ນໃນຍາມພັກກິນເຂົ້າແລະຕອນຢູ່ບ້ານເພາະສະນັ້ນໃນຍາມເຮັດວຽກຄວນພະຍາຍາມຫ່າງຈາກສິ່ງພວກນີ້ຫຼືຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໍບໍ່ຕ້ອງຈັບເລີຍ.

5. ຢ່າເຮັດຫຼາຍຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນ

ການພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຢ່າງແລ້ວພ້ອມໆກັນນອກຈາກຈະບໍ່ມີຜົນດີແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ່ທ່ານສັບສົນເຮັດວຽກຊ້າກວ່າເກົ່າ ເພາະມັນໄດ້ຖືກພິສູດມາແລ້ວວ່າຄົນເຮົາສ່ວນຫຼາຍຈະຕັ້ງໃຈເຮັດໄດ້ແຕ່ເທື່ອລະຢ່າງ. ເມື່ອທ່ານປ່ຽນໄປປ່ຽນມາຫຼາຍເທື່ອສະໝອງຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການປັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງວຽກໃໝ່ ເຊິ່ງວິທີທີ່ດີກວ່າແມ່ນການຕັ້ງໃຈເຮັດຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງໃຫ້ແລ້ວກ່ອນຈະເລີ່ມໜ້າທີ່ໃໝ່.

6. ຮູ້ຈັກປະຕິເສດ

ຖ້າທ່ານບໍ່ວ່າງຍ້ອນມີວຽກຫຼາຍຖ້ວມຫົວຢູ່ແລ້ວ ຄວນຮູ້ຈັກປະຕິເສດວຽກໃໝ່ທີ່ເຂົ້າມາ ແນ່ນອນວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍສຳລັບຫຼາຍຄົນແຕ່ຖ້າໃຊ້ທັກສະປະຕິເສດ ອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມຕ່າງໆພ້ອມ ກໍຈະເປັນເລື່ອງດີຕໍ່ການຈັດການເວລາ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຄຣຽດຂອງທ່ານຫຼຸດລົງ

7. ຈັດການກັບຄວາມຄຣຽດ

ເມື່ອທ່ານເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ດີສຸດຄວາມສາມາດແລ້ວ ກໍຄວນປ່ອຍມັນໄປ ແລະເລີ່ມເຮັດວຽກອື່ນຕໍ່ໄປ. ຢ່າຄິດຫຼາຍຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄຣຽດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ເຊິ່ງການຈັດການເວລາໃດກໍຈະບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຄວນເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົນເອງ ແລະ ຜົນງານທີ່ເຮັດໄປວ່າດີສຸດຝີມືແລ້ວ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ ນິລະດາ ສີພະໄຊ

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ https://wpamelia.com/why-is-time-management-important/

______
ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
ສາຍດ່ວນຂໍຄຳປຶກສາເລື່ອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການປ້ອງກັນການມີລູກທີ່ບໍ່ພ້ອມ 
ໂທ: 020 55 566 617 
ຂໍ້ຄວາມ: https://www.facebook.com/HukMiPlan/inbox/
ເວັບໄຊທ: hukmiplan.com
ຢູທູບ: https://www.youtube.com/channel/UCa4_oov7yrmibBJ_rxpRCXg
#ຮັກມີແຜນ#ຖາມເອື້ອຍໄດ້