5 ວິທີການພັກຜ່ອນສາຍຕາຈາກການເຮັດວຽກໜ້າຄອມຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງ.

ປວດຕາ, ແສບຕາ, ຕາລາຍ ເປັນ 1 ໃນຫຼາຍບັນຫາທີ່ເຮົາຈະພົບເຈີເວລານັ່ງເຮັດວຽກດົນໆ ໃນໂພສນີເຮົາຈະບອກວິທີການໃນການພັກສາຍຕາມາແນະນຳໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໄປລອງໃຊ້

  1. ໃຊ້ມືປິດຕາໂຕເອງໄວ້ປະມານ 10 ນາທີ ແລະ ຈິນຕະນາການຫາສະຖານທີ່ ທີ່ເຄີຍໄປ ຫຼື ຢາກໄປ.
  2. ແນມເບິ່ງສິ່ງໃດໜຶ່ງໄລຍະໄກໆ ໃຊ້ສາຍຕາແນມໄປຊ້າຍແດ່ ແນມໄປຂວາແດ່ ເພື່ອລົດການຈ້ອງແຕ່ໜ້າຈໍຄອມ.
  3. ການກະພິບຕາຈະເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ຕາເຮົາເມື່ອລ້າ ເນື່ອງຈາກການເຮັດວຽກ ແລ້ວຈ້ອງເບິ່ງຈໍຄອມດົນໆຈະເຮັດໃຫ້ປວດຕາ.
  4. ໃຊ້ຜ້າສະອາດ ຈຸ່ມນ້ຳອຸ່ນ ແລະ ນ້ຳເຢັນ ມາປົກຕາ ສະຫຼັບກັນໄປຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ານຄາຍ.
  5. ແນມເບິ່ງວັດຖຸ ຫຼື ສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ກຳລັງເຄື່ອນທີແບບຊ້າໆ ເຊັ່ນ ນົກທີ່ກຳລັງບິນ ເພື່ອບໍລິຫານສາຍຕາ.

————————-

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

ເວັບໄຊທ: hukmiplan.com

ຂໍ້ຄວາມ: ຮັກມີແຜນ

ຂໍຄຳປຶກສາບັນຫາໄວໜຸ່ມ ແລະ ການປ້ອງກັນການຖືພາທີ່ບໍ່ພ້ອມໂທ: 020 55 566 617-18

#Hukmiplan#ຮັກມີແຜນ#ຖາມເອື້ອຍ