ດື່ມກາເຟທຸກມື້ມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບແນວໃດ?

  1. ດື່ມກາເຟຊ່ວຍຫຍັງເຮົາ.

– ຄາເຟອິນໃນກາເຟຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງເຮັດໃຫ້ບໍ່ງ່ວງນອນ.

– ກະຕຸ້ນການຫຼັ່ງສານອາດິນນາລີນເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ແລະ ແຮງຂຶ້ນ.

– ຊ່ວຍລົດການເກີດ ອານຸມູນອິດສະລະ ເຮັດໃຫ້ລົດການເກີດຫຼອດເລືອດແດງແຂັງ ເຊິ່ງດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ.

  • ດື່ມກາເຟເທົ່າໃດຈຶ່ງພໍດີ.

– ຄາເຟອິນທີ່ເໝາະສົມບໍ່ຄວນເກີນ 200-400 ມິລີກຮາມຕໍ່ມື້.

– ຜູ້ຖືພາບໍ່ຄວນເກີນ 200 ມິລີກຮາມຕໍ່ມື້.

– ຊ່ວຍລົດການເກີດ ອານຸມູນອິດສະລະ ເຮັດໃຫ້ລົດການເກີດຫຼອດເລືອດແດງແຂັງ ເຊິ່ງດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ.

  • ດື່ມກາເຟຫຼາຍເກີນໄປ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດໂລກເຫຼົ່ານີ້.

– ໂລກຫົວໃຈ.

– ໂລກຄວາມດັນເລືອດສູງ.

– ໂລກໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດສູງ.

– ໂລກກະດູກຜ່ອຍ.

Cr: https://thestandard.co/podcast/health-hacker-ep21/

————————————-

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

ເວັບໄຊທ: hukmiplan.com

ຂໍ້ຄວາມ: ຮັກມີແຜນ

ຂໍຄຳປຶກສາບັນຫາໄວໜຸ່ມ ແລະ ການປ້ອງກັນການຖືພາທີ່ບໍ່ພ້ອມໂທ: 020 55 566 617-18

#Hukmiplan#ຮັກມີແຜນ#ຖາມເອື້ອຍ