ຂ່າວ

ເຊັກດ່ວນ ເຈົ້າກຳລັງທ້ອນເງິນຜິດວິທີຢູ່ຫຼືບໍ່ ?

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ແນ່ນອນໃນຍຸກທີ່ທຸກຢ່າງຂຶ້ນລາຄາ ສິນຄ້າແພງຂຶ້ນ ຄ່າເງິນສູງຂຶ້ນ ຄ່າຄອງຊີບໃນແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະເດືອນກໍ່ໜັກພໍສົມຄວນ, ເຮົາເລີຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ທ້ອນເງິນເພື່ອໃຊ້ໃນເວລາຈຳເປັນ. ແຕ່ວິທີການທ້ອນເງິນຂອງທ່ານນັ້ນເຂົ້າຂ່າຍການທ້ອນເງິນແບບຜິດໆ ຫຼື ບໍ່ ເຮົາມາອ່ານ ແລະ ຈັດການພຶດຕິກຳຕ່າງໆນຳກັນ. ປະຫຍັດເງິນໂດຍການເລືອກຊື້ເຄື່ອງຖືກ ແຕ່ບໍ່ມີຄຸນະພາບ. ສິ່ງທີ່ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ ຫຼື ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ ຄວນຄຳນຶ່ງເຖິງການໃຊ້ໄລຍະຍາວ ເພາະຖ້າຊື້ມາແລ້ວ ເພໄວ ບໍ່ໄດ້ຄຸນະພາບ ຕ້ອງໄດ້ທຽວໄປຊື້ຢູ່ຕະຫຼອດ ຈະກາຍເປັນ ການສິ້ນເປືອງແທນ. ປະກັນໄພຊີວິດ ບໍ່ຕ້ອງຊື້ດອກ ຂ້ອຍຍັງແຂງແຮງຢູ່. ຢ່າໄດ້ປະໝາດເດັດຂາດ ມື້ດີຄືນດີເຮົາເຈັບບາດດຽວກໍເປັນໄດ້ ການຊື້ປະກັນ ຫຼື ມີປະກັນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາລົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຂ້ອນຂ້າງລາຍ ເວລາທີ່ເຮົາເຈັບເປັນ ຫຼື ເຂົ້າໂຮງໝໍ. ເຄື່ອງລົດລາຄາທັງທີບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຕອນນີ້, ມື້ໜ້າຫາກໄດ້ໃຊ້ດອກຊື້ມາໄວ້ກ່ອນຊະ. ການຊື້ເຄື່ອງຊ່ວງລົດລາຄາຖືເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ ແຕ່ຖ້າຫາກຂອງສິ່ງນັ້ນເຮົາເອງກໍບໍ່ໄດ້ຈຳເປັນໃຊ້ ມີ ຫຼື ບໍ່ມີກໍໄດ້ ເຮົາຄວນເກັບເງິນໄວ້ດີກວ່າ. ບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນດອກ ເອົາເງິນໄປຝາກກິນດອກເບ້ຍດີກວ່າປອດໄພດີ. ເຊື່ອວ່າຕ້ອງມີຄົນຄິດແບບນີ້ແນ່ນອນ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ການກອດເງິນໄວ້ໂດຍບໍ່ມີແຜນນຳໄປລົງທຶນຫຍັງເລີຍ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະທີ່ເຮົາເຫັນກັນໃນປັດຈຸບັນ ຄືເລື່ອງຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້. ການທີ່ເງິນນອນຢູ່ລ້າໆ ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ເຮົາອາດຈະຄ່ອຍໆ ທຸກລົງແບບບໍ່ຮູ້ໂຕກໍເປັນໄປໄດ້. […]

5 ຈຸດສໍາຄັນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການສື່ສານຂອງຕົນ

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ການສື່ສານເປັນສີ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການໃຊ້ຊິວິດປະຈຳວັນ, ຖ້າວ່າເຮົາສື່ສານອອກໄປໄດ້ບໍ່ດີ ຫຼື ສື່ສານອອກໄປຜິດຈຸດປະສົງກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍປ່ຽນທັນທີ, ມື້ນີ້ເຮົາຈະມານຳສະເໜີ 5 ຈຸດສຳຄັນທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດຕິພາບໃນການສື່ສານ 1. ຕັ້ງໃຈຟັງຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນເວົ້າ. ເພື່ອທີ່ເຮົາຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເກັບກໍາຈຸດເນື້ອໃນສຳຄັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາມາດ​ນຳມາຖ່າຍທອດຕໍ່ ຫຼື ປະຕິບັດງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 2. ຕັ້ງສະມາທິ ບໍ່ວ່າຈະເວົ້າ, ຟັງ, ອ່ານ, ຫຼື ຂຽນ, ຕ້ອງມີສະມາທິດຢ່າງຕັ້ງໃຈ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຕົວເອງອອກຈາກຈຸດສຳຄັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ເຂົ້າໃຈຜິດໃນການລົງມືເຮັດວຽກໃດໜຶ່ງໄດ້. 3. ເລືອກໃຊ້ຄໍຳສັບ ຫຼື ພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ການສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິພາບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄໍາເວົ້າທີ່ເລືອກໃຊ້. ຖ້າໃຊ້​ຄໍາ​ຜິດ​ ​ຄວາມ​ໝາຍ​ກໍຈະ​ປ່ຽນຕາມ. 4. ຮຽນໃຊ້ພາສາກາຍໃຫ້ເປັນ ສິ່ງສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງເວລາທີ່ເຮົາຕ້ອງສື່ສານນັ່ນກໍຄືພາສາກາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະແດງອອກທາງສີຫນ້າ, ການໃຊ້ມື ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງສາຍຕາ. ທັງ​ຫມົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ລ້ວນມີຜົນຕໍ່ການສື່ສາ​. ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຕົວເອງຜ່ອນຄາຍ ເວົ້າຊ້າໆ ແຈ້ງໆ ສະບາຍສະບາຍ, ບໍ່ສັ່ນ, ບໍ່ຕື່ນເຕັ້ນ. 5. ຈັບໃຈຄວາມ ແລະ ປະເດັນຂອງແຕ່ລະການສົນທະນາໃຫ້ໄດ້. ທຸກໆຄັ້ງທີ່ມີການສົນທະນາເລື່ອງສຳຄັນ ເມື່ອໃກ້ຈົບການສົນທະນາແລ້ວ ຄວນເວົ້າທວນຄືນ […]

5 ວິທີການພັກຜ່ອນສາຍຕາຈາກການເຮັດວຽກໜ້າຄອມຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງ.

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ປວດຕາ, ແສບຕາ, ຕາລາຍ ເປັນ 1 ໃນຫຼາຍບັນຫາທີ່ເຮົາຈະພົບເຈີເວລານັ່ງເຮັດວຽກດົນໆ ໃນໂພສນີເຮົາຈະບອກວິທີການໃນການພັກສາຍຕາມາແນະນຳໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໄປລອງໃຊ້ ໃຊ້ມືປິດຕາໂຕເອງໄວ້ປະມານ 10 ນາທີ ແລະ ຈິນຕະນາການຫາສະຖານທີ່ ທີ່ເຄີຍໄປ ຫຼື ຢາກໄປ. ແນມເບິ່ງສິ່ງໃດໜຶ່ງໄລຍະໄກໆ ໃຊ້ສາຍຕາແນມໄປຊ້າຍແດ່ ແນມໄປຂວາແດ່ ເພື່ອລົດການຈ້ອງແຕ່ໜ້າຈໍຄອມ. ການກະພິບຕາຈະເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ຕາເຮົາເມື່ອລ້າ ເນື່ອງຈາກການເຮັດວຽກ ແລ້ວຈ້ອງເບິ່ງຈໍຄອມດົນໆຈະເຮັດໃຫ້ປວດຕາ. ໃຊ້ຜ້າສະອາດ ຈຸ່ມນ້ຳອຸ່ນ ແລະ ນ້ຳເຢັນ ມາປົກຕາ ສະຫຼັບກັນໄປຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ານຄາຍ. ແນມເບິ່ງວັດຖຸ ຫຼື ສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ກຳລັງເຄື່ອນທີແບບຊ້າໆ ເຊັ່ນ ນົກທີ່ກຳລັງບິນ ເພື່ອບໍລິຫານສາຍຕາ. ————————- ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: ເວັບໄຊທ: hukmiplan.com ຂໍ້ຄວາມ: ຮັກມີແຜນ ຂໍຄຳປຶກສາບັນຫາໄວໜຸ່ມ ແລະ ການປ້ອງກັນການຖືພາທີ່ບໍ່ພ້ອມໂທ: 020 55 566 617-18 #Hukmiplan#ຮັກມີແຜນ#ຖາມເອື້ອຍ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົນໃໝ່!

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົນໃໝ່ຂປລ. ໃນກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ວັນທີ 30 ທັນວາ 2022 ເປັນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃນພາກບ່າຍຂອງກປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີວາລະພິເສດ ໂດຍມີທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປະທານປະເທດ, ພ້ອມດ້ວຍການນຳພັກ-ລັດຂັ້ນສູງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອ່ານໜັງສືສະເໜີຂອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການຂໍພັກການອອກຮັບອຸດຫໜູນບໍານານຂອງ ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ຍ້ອນບັນຫາສຸຂະພາບ) ແລະ ຜ່ານໜັງສືສະເໜີຂອງ ທ່ານປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການສະເໜີ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ […]

Miss Universe Laos ໃຫ້ສໍາພາດ ລາຍການຊື່ດັງ ຂອງ ສ.ອາເມລິກາ

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ຊົມເຊີຍ Miss Universe Laos ເຂົ້າຮ່ວມ ໃຫ້ສໍາພາດຢູ່ ໂທລະພາບ ລາຍການຊື່ດັງ 3 the CW Las Begas ຂອງ ສ.ອາເມລິກາ ໃນວັນທີ 29/12/2022 ! ຕິດຕາມຮັບຊົມການສໍາພາດ ໄວໄວນີ້ !

ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເຂັ້ມງວດ ແກ້ໄຂບັນຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ເລິກເຊິ່ງແກ່ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ.

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2022, ທ່ານ ພອນສານ ວິໄລເມັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ສະເຫນີ ຫລາຍບັນຫາໃນກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XI ຕໍ່ ບົດລາຍງານວຽກງານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດວ່າ:.1. ການປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ເລິກເຊິ່ງແກ່ພະນັກງານ, ນັກທຸລະກິດ, ປະຊາຊົນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ເພາະວ່າປັດຈຸບັນເຫັນປະຊາຊົນ, ນັກທຸລະກິດ ບໍ່ທັນມີສະຕິໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫລວງໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພະນັກງານໄປຂໍບິນເປົ່ານໍາພະນັກງານມາຂຽນເອງແລ້ວໄປສະເຫນີເອົາເງິນ ນີ້ກໍເປັນສາເຫດຫນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການສໍ້ລາດບັງຫລວງເພີ່ມຂຶ້ນ.2. ຖ້າຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານມີຢູ່ມີກິນກໍຈະມີການສໍ້ລາດບັງຫລວງຫລຸດຫນ້ອຍ ຖອຍລົງ3. ປັດຈຸບັນພວກເຮົາກວດເຫັນແລ້ວຈໍານວນງົບປະມານວ່າພາກສ່ວນໃດລະເມີດ ພວກເຮົາຮັບຮູ້ ແຕ່ການແກ້ໄຂດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ຢາກໃຫ້ທັງສອງອົງການ ລວມທັງລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ເດັດດ່ຽວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.4. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທັງສອງອົງການນີ້ ລວມທັງຂອດງົບປະມານ ຍົກສູງພາລະ ບົດບາດສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ໃຫ້ທັງສອງອົງການນີ້ຕື່ມ, ບັນດາຫົວຫນ່ວຍການກໍ່ສ້າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂົວທາງ, ເຄຫະສະຖານ ຊົນລະປະທານ ແລະ ການກໍ່ສ້າງອື່ນໆໃຫ້ກໍານົດແຜນຢ່າງລະອຽດແລ້ວຂຶ້ນຜ່ານສະພາເພື່ອເປັນລາຄາກາງໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້. ທີ່ມາ: ລາວພັດທະນາ _____ ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: ເວັບໄຊທ: hukmiplan.com ຂໍ້ຄວາມ: ຮັກມີແຜນ […]

CNN ຍົກໃຫ້ ນະຄອນປາກເຊ ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈທີ່ສຸດຂອງອາຊີ

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ສໍານັກຂ່າວ CNN ຈັດອັນດັບ 18 of Asia’s most underrated places ຈາກທັງໝົດຫຼາຍກ່ວາ 40 ປະເທດ ເຊິ່ງໃນນັ້ນໄດ້ມີ ນະຄອນປາກເຊ ເມືອງທີ່ຢູ່ພາກໃຕ້ ຂອງ ລາວ ຕິດ 1 ໃນ 18 ອັນດັບດັ່ງກ່າວ..ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ ນະຄອນປາກເຊ ຕິດອັນດັບ ຍ້ອນນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດສໍາພັດປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງ ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ມີແມ່ນໍ້າສອງສາຍມາພົບກັນ, ປາກເຊ ຍັງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ທັນສະໄຫມ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີຕຶກເກົ່າ ບູຮານ, ອາຫານທີ່ມາຈາກຫຼາກຫຼາຍວັດທະນະທຳ..ໃນຕົວເມືອງນະຄອນປາກເຊ ທ່ານສາມາດ ໄປນະມັດສະການພະພຸດທະຮູບໃຫຍ່ ຢູ່ວັດພູສະເຫຼົາ, ນັ່ງເບິ່ງຕາເວັນຕົກດິນ ຢູ່ແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ຈາກນັ້ນສາມາດໄປຕໍ່ທີ່ພູພຽງບໍລະເວນ ແລະ ເຂົ້າໄປທ່ຽວຊົມໃນປ່າດົງທີ່ຕຶບໜາ. ທີ່ມາ: https://amp.cnn.com/…/asia-underrated…/index.html… _____ ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: ເວັບໄຊທ: hukmiplan.com ຂໍ້ຄວາມ: ຮັກມີແຜນ ຂໍຄຳປຶກສາບັນຫາໄວໜຸ່ມ ແລະ ການປ້ອງກັນການຖືພາທີ່ບໍ່ພ້ອມໂທ: 020 55 […]

ອົງການກວດສອບ ພົບເຫັນລາຍຮັບ ທີ່ບໍ່ມອບເຂົ້າງົບປະມານຫລາຍຕື້ກີບ

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ຂປລ. ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2022 ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ລາຍງານການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງປະຈຳປີ 2023 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ເຊິ່ງຜົນການກວດສອບຄືນ ການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ແລະ ຜົນການກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2021; ຈາກນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ(ສສຊ) ຫລາຍເຂດເລືອກຕັ້ງ ກໍໄດ້ປະກອຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ.ທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜົນການກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2021, ຜ່ານການກວດສອບຕາມຫລັກວິຊາການບົດສະ ຫລຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະກອບມີລາຍຮັບຕາມແຜນການ 27.629 ຕື້ກວ່າກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 28.905 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 104,62% ຂອງແຜນການ; ລາຍຈ່າຍຕາມແຜນ […]

ກະຊວງການເງິນ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບລາຍຮັບ ໄປໃຊ້ຈ່າຍນອກແຜນ ເດັດຂາດ.

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ກະຊວງການເງິນ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບລາຍຮັບ ໄປໃຊ້ຈ່າຍນອກແຜນ ເດັດຂາດ.—————–ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງການເງິນປະຈຳປີ 2022 ເມື່ອວັນທີ 20 ທັນວາ ຜ່ານມາ ວ່າ: ການສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານການຮົ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບງົບປະມານຍັງຊັກຊ້າ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນກວມລວມເອົາໃນທຸກຂົງເຂດທີ່ມີຖານລາຍຮັບ; ການຈັດເກັບພາສີທີ່ດິນ ໃນທົ່ວປະເທດ ຍັງຂາດຂໍ້ມູນເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ປະເພດທີ່ດິນ. ຂະນະດຽວກັນ, ການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ ຈາກການໂອນສິດນຳໃຊ້ ຍັງບໍ່ທັນຖືກຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບບໍ່ບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການ. ສ່ວນການເກັບຄ່າທຳນຽມນຳໃຊ້ພາຫະນະປະຈຳປີ ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນທັນຕາມກຳນົດເວລາ. ພ້ອມກັນນີ້, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການເງິນ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ທົ່ວເຖິງທຸກເປົ້າໝາຍ ແລະ ເດັດຂາດ; ການນຳໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ການຫຼົບຫລີກເຊື່ອງອໍາພັນທະ ແລະ ການລັກລອບຫຼົບຫຼີກພາສີ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.ສໍາລັບດ້ານລາຍຈ່າຍ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ ຍັງບໍ່ທັນເປັນຮູບປະທຳເທົ່າທີ່ຄວນ; ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນທ້າຍປີ 2022 ເຫັນວ່າ: ມີຫລາຍພາກສ່ວນສະເໜີຂໍເພີ່ມງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິ ເປັນຈຳນວນຫລາຍ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ ວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 599/ລບ ເຫັນວ່າ […]

ຂ່າວດີ ! ສປປ ລາວຕິດ #Top 8 ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ການທ່ອງທ່ຽວລາຄາບໍ່ແພງ ຂອງໂລກ

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ຂ່າວດີ ! ສປປ ລາວຕິດ #Top 8 ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ການທ່ອງທ່ຽວລາຄາບໍ່ແພງ ຂອງໂລກ ຈັດໂດຍ Travel Off Path ຊຶ່ງເປັນ ແພລັດຟອມ ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ ໄດ້ຈັດ ສປປ ລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນ 8 ປະເທດ ທີ່ມີ ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ການທ່ອງທ່ຽວລາຄາບໍ່ແພງ ໃນ ປີ 2023 ໂດຍ ລວມມີ ສປປ ລາວ, ໄທ, ກໍາປູເຈຍ, Albania, Bulgaria, Georgia, Türkiye, ແລະ Argentina.ເຫດຜົນ ທີ່ລາວຕິດໃນອັນດັບ Top 8 ແມ່ນຍ້ອນ ສປປ ລາວ ເປັນສູນກາງ ຂອງຂົງເຂດ ທີ່ສາມາດສໍາພັດໄດ້ ປະສົບການທາງທໍາມະຊາດ, ມີແມ່ນໍ້າຂອງໄຫຼຜ່ານ, ມີພູຜາ ທີ່ມີທິວທັດສວຍງາມ, ຊຶ່ງເປັນຕົວດຶງດູດ […]