ຂ່າວ

6 ອາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມະເຮັງປາກມົດລູກ!

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ມະເຮັງປາກມົດລູກເປັນມະເຮັງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ກະທົບຜູ້ຍິງໃນໄວໜຸ່ມ ຫຼາຍກວ່າມະເຮັງຊະນິດອື່ນ ເຊິ່ງຖ້າປ່ອຍໃຫ້ຮ້າຍແຮງກໍມີສິດເສຍຊີວິດໄດ້. ແຕ່ບໍ່ຟ້າວຕົກໃຈ ເພາະມັນສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ໂດຍການກວດປາກມົດລູກທີ່ເອີ້ນວ່າ smear test ຢູ່ໂຮງໝໍ ນອກນັ້ນການຊອກຫາຂໍ້ມູນເພື່ອຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບມະເຮັງຊະນິດນີ້ເພີ່ມຕື່ມ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປ້ອງກັນຕົນເອງໄດ້ ເພາະມັນກໍຄືກັນກັບມະເຮັງຊະນິດອື່ນທີ່ຍິ່ງກວດເຫັນໄວເທົ່າໃດຍິ່ງດີ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຄວນມາເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບອາການຂອງມະເຮັງປາກມົດລູກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ເລືອດອອກຜິດປົກກະຕິ ໜຶ່ງໃນອາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມະເຮັງປາກມົດລູກແມ່ນເລືອດອອກຜິດປົກກະຕິເຊິ່ງອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງທີ່ບໍ່ມີປະຈຳເດືອນຫຼືຫຼັງຈາກມີເພດສຳພັນ ສ່ວນຫຼາຍອາການນີ້ຈະເກີດເມື່ອຈຸລັງມະເຮັງເລີ່ມເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຢູ່ເນື້ອເຍື່ອຂອງປາກມົດລູກ ແລະເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະໃນແມ່ຍິງທີ່ໝົດປະຈຳເດືອນແລ້ວ 2. ລົງຂາວຜິດປົກກະຕິ ອີກໜຶ່ງອາການທີ່ຄວນລະວັງແມ່ນເມື່ອທ່ານລົງຂາວຜິດປົກກະຕິ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສີ ກິ່ນ ຫຼື ຄວາມໜຽວ ເຊິ່ງຈະເກີດກໍຕໍ່ເມື່ອມະເຮັງເລີ່ມທີ່ຈະຂາດອົກຊີແຊນກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ມີການຕິດເຊື້ອ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ລົງຂາວຈຶ່ງມີກິ່ນແປກໆ ນອກຈາກນີ້ ການລົງຂາວແບບຜິດປົກກະຕິຍັງເປັນອາການຂອງພະຍາດອື່ນໆອີກ ເພາະສະນັ້ນຖ້າທ່ານມີອາການນີ້ເປັນເວລາດົນນານກໍຄວນໄປປຶກສາກັບທ່ານໝໍ 3. ສຶກເຈັບເວລາມີເພດສຳພັນ ຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນຂອງມະເຮັງປາກມົດລູກຍັງຈະບໍ່ມີອາການນີ້ເທື່ອ ແຕ່ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກເຈັບເວລາມີເພດສຳພັນ ແລະ ເລືອດອອກຫຼັງຈາກນັ້ນ ນີ້ອາດໝາຍຄວາມວ່າມະຮັງໄດ້ລາມໄປເນື້ອເຍື່ອອ້ອມຂ້າງແລ້ວ 4. ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງໂດຍບໍ່ມີສາເຫດ 5, ປວດຂາ ເມື່ອມະເຮັງປາກມົດລູກເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນຮ່າງກາຍ ມັນກໍຈະເລີ່ມກົດໃສ່ເສັ້ນປະສາດທີ່ຢູ່ຫຼັງທາງລຸ່ມ ແລະ ແອວ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດຂາ ແລະ ບວມ. ເຖິງວ່າສອງຢ່າງນີ້ແມ່ນອາການຂອງພະຍາດອື່ນໆຫຼາຍຊະນິດ ແຕ່ເມື່ອມາລວມກັນແລ້ວອາດສໍ່ເຖິງມະເຮັງປາກມົດລູກ 6, ເຈັບຫຼັງສ່ວນທາງລຸ່ມ ການປວດຫຼັງ ສະໂພກ […]

5 ພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ຜິວເສຍກ່ອນໄວອັນຄວນ!!!

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ສາວໆ ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າການນວດໜ້າເປັນປະຈຳຫຼືການເຂ້າຄລີນິກຕະຫຼອດ ອາດຈະບໍ່ສຳຄັນເທົ່າກັບພຶດຕິກຳທີ່ເຮົາເຮັດຕໍ່ຜິວໜ້າຂອງເຮົາເອງຢູ່ທຸກມື້້້່້ ເພາະພຶດຕິກຳບ່າງຢ່າງກໍເປັນຕົ້ນຕໍຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າພັງ ຫຼ໊ ຕ້ອງເຈິບັນຫາຜິວຫ່ຽວກ່ອນໄວໄດ້ ເພາະສະນັ້ນຖ້າໃຜຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າກຳລັງເຮັດຫຍັງຜິດກັບໜ້າໂຕເອງ ພວກເຮົາມີຄຳແນະນຳມາຝາກເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳເຫຼ່ານີ້ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວມີຄວາມລຽບນຽນ ແລະ ສຸຂະພາບດີໄດ້ດົນໆ ການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສ່ວນປະສົມນ້ຳຫອມ ຫຼາຍຄົນກໍຮູ້ໆກັນຢູ່ແລ້ວວ່າ ຄຼີມທາໜ້າທີ່ມີສ່ວນປະສົມນ້ຳຫອມສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແພ້ໄດ້ ແລະບາງເທື່ອກໍເບິ່ງບໍ່ອອກວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແພ້ ເພາະສະນັ້ນຖ້າເປັນໄປໃດ້ເຮົາຄວນພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນເຫຼ່ານີ້ໄວ້ກ່ອນ ເນື່່ອງຈາກວ່ານ້ຳຫອມບາງເທື່່ອກໍມາຈາກທຳມະຊາດ ແຕ່ບາງເທື່ອກໍແມ່ນສານເຄມີ ນອກຈາກນັ້ນຍັງຄວນຫຼີກລ່ຽງແຟັບທີ່ມີກິ່ນຫອມພ້ອມໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ເຮົາເອົາມາຊັກຜ້າ ແລ້ວເອົາເສື້ອຜ້າມາໃສ່ຖືກກັບຜິວຮ່າງກາຍ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດ ອາການແພ້ຢູ່ຜິວກາຍໄດ້ຄືກັນເຊັ່ນ ຜື່ນແດງ ອາການຄັນເປັນຕົ້ນ ການບໍ່ທາຄຼີມກັນແດດທຸກມື້ ເຖິງວ່າເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ກາງແດດເຮງກໍຕາມ ແຕ່ລັງສີ UVA ທີ່ເປັນໂຕທຳລາຍຄອລລະເຈັນ ແລະ ອີລາສຕິນພາຍໃນຜິວ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຮອຍຫ່ຽວ ກ່ອນໄວ ກໍສາມາດສ່ອງເຂົ້າມາທຳລາຍຜິວໃດ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ເພາະສະນັ້ນບໍ່ວ່າຈະຢູ່ບ້ານ ຫຼື ບ່ອນເຮັດວຽກໝົດມື້ ທຸກໆເຊົ້າຢ່າລືມທາຄຼີມກັນແດດໃຫ້ເປັນນິໄສ ການຂັດຜິວຮຸນແຮງເກີນໄປ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຜິວໜັງໄດ້ແນະນຳວ່າການຂັດຜິວດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງເກີນໄປ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມີຜິວແພ້ງ່າຍ ເພາະຜິວໜັງຈຳເປັນຕ້ອງມີຊັ້ນປົກປ້ອງຈາກມົນລະພິດອາກາດຕ່າງໆ ສະນັ້ນການຂັດຜິວແຮງໆ ກໍເທົ່າກັບການທຳລາຍຊັ້ນປ້ອງກັນຂອງຜິວ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜື່ນແດງແລະອາການລະຄາຍເຄືອງຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ ນອກຈາກນັ້ນຖ້າໃຜມີບັນຫາເປັນສິວກໍຕ້ອງລະວັງເປັນພິເສດພ້ອມ ເພາະແຮງເຮັດໃຫ້ບັນຫາສິວແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ເຊື້ອໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ການນອນຫຼັບພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ນີ້ກໍເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວເຮົາພັງໄດ້ ເພາະການນອນຫຼັບພັກຜ່ອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວມີເວລາໃນການຟື້ນຟູ ລອງສັງເກດວ່າຖ້າເຮົາອົດຫຼັບອົດນອນເປັນເວລາຫຼາຍຄືນຕິດຕໍ່ກັນ ຜິວໜ້າກໍຈະໝົ່ນໝອງແລະໂຊມ ນອກຈາກນັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄຣຽດ ຈົນຮ່າງກາຍແລະຜິວຕ້ອງສ້າງອະນຸມູນອິດສະລະຂຶ້ນມາເຊິ່ງສິ່ງນີ້ແມ່ນໂຕທຳລາຍຜິວນັ້ນເອງ ເພາະສະນັ້ນຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄວນນອນໃຫ້ຄົບ […]

ນອນບໍ່ພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວ ຄວນນອນຕໍ່ ຫຼື ບໍ່?

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ໃນໄລຍະປັ່ນວຽກ ຫຼາຍຄົນອາດເພີດເພີນກັບການເຮັດວຽກ ຈົນນອນເດິກ ,ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ເຊີ່ງຫຼາຍຄົນຄົງຮູ້ກັນດີຢູ່ແລ້ວແມ່ນບໍ່ວ່າການນອນພັກຜ່ອນຄວນໃຊ້ເວລາປະມານ 7-8 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ມື້ ຖ້າເຮົານອນໜ້ອຍ ຫຼື ນອນເດິກກໍອາດເຮັດໃຫ້ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດເພີ່ມຂື້ນ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເຈັບຫົວໃນຕອນເຊົ້າໄດ້ ຫາກຕື່ນມາແລ້ວມີອາການເຈັບຫົວທ່ານສາມາດນອນຕໍ່ຈັກປະມານ 20-30 ນາທີ່ ແຕ່ຫ້າມກາຍນັ້ນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຍິ່ງເຈັບຫົວຂື້ນຕື່ມ ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ:https://www.akerufeed.com/…/7-things-that-may-cause ______ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:ສາຍດ່ວນຂໍຄຳປຶກສາເລື່ອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການປ້ອງກັນການມີລູກທີ່ບໍ່ພ້ອມ ໂທ: 020 55 566 617 ຂໍ້ຄວາມ: https://www.facebook.com/HukMiPlan/inbox/ເວັບໄຊທ: hukmiplan.comຢູທູບ: https://www.youtube.com/channel/UCa4_oov7yrmibBJ_rxpRCXg#ຮັກມີແຜນ#ຖາມເອື້ອຍໄດ້

ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ! ແມ່ລູກອ່ອນຜົມຫຼົ່ນເກີດຈາກຫຍັງຮັບມືຈັ່ງໃດດີ ?

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ກວິໄຂຄົ້ນພົບວ່າແມ່ມານ ຫຼື ແມ່ລູກອ່ອນປະມານ40-50 ມັກຈະເຈິບັນຫາຜົມຫຼົ່ນແບບປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ກໍເປັນພຽງອາການຊົ່ວຄາວ  ແລະ ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງກຳລັງຖືພາເທົ່ານັ້ນ ຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກເກີດລູກໄປໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງກໍຈະກັບເປັນປົກກະຕິ ໂດຍສາເຫດ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນແມ່ນຫຍັງນັ້ນເຮົາມາເບິ່ງຄຳຕອບໄປພ້ອມໆກັນເລີຍ  ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນ  ສຳລັບສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນມີ3ສາເຫດຫຼັກໆດັ່ງນີ້:  1 ຮໍໂມນມີການປ່ຽນແປງ  ໃນຊ່ວງຖືພາຮໍໂມນຈະປ່ຽນແປງ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ອາການຜົມຫຼົ່ນ ເຊິ່ງໃນການປ່ຽນແປງຂອງຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍໃນຊ່ວຍທີ່ກົລັງຖືພາ ຂະໄປຢຸດ ແລະ ຂັດຂວາງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັ້ນຜົມຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຜົມ  2. ຮ່າງກາຍຂາດສານອາຫານ  ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ຮ່າງກາຍໃນຊ່ວງຖືພາຈະມີຄວາມຕ້ອງການສານອາຫານຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ຢ່າງເຊັ່ນທາດເຫຼັກທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ວິຕາມິນ ໂປຕຼິນ ແຮ່ທາດບາງຊະນິດ ວິຕາມິນບີຄອມເພຼັກ ແລະ ໄບໂອຕິນ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນໄດ້ ແລະ ບາງຄົນທີ່ແພ້ທ້ອງຕະຫຼອດ ຫຼື ຮາກເລື້ອຍໆ ກໍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດສານອາຫານພາໃຫ້ເກີດອາການຜົມຫຼົ່ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ  3. ມີອາການປ່ວຍບາງຊະນິດ   ແມ່ໆມານທີ່ມີອາການປ່ວຍຢ່າງເຊັ່ນ ເບົາຫວານ ຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ຫຼື ມີພາວະຊຶມເສົ້າຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາອາການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ແມ່ມານຜົມຫຼົ່ນໄດ້  ວິທີດູແລອາການຜົມຫຼົ່ນ່ນໃນຊ່ວງຖືພາ  ບໍ່ຄວນຫວີຜົມດຸ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຜົມຍິ່ງອ່ອນແອ ແລະ ຫຼົ່ນໄດ້ງ່າຍ  ບໍ່ຄວນມັດຜົມແໜ້ນເກີນໄປ  ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ສານເຄມີ ຫຼື ງົດເຮັດສີຜົມ ແລະ ຢືດຜົມ  ເລືອກໃຊ້ຢາສະຫົວສູດອ່ອນໂຍນ ເພື່ອໃຫ້ອາການແພ້ ຫຼື ລະຄາຍເຄືອງໜັງຫົວດີຂຶ້ນ  ໝັ່ນໃຊ້ມືນວດໜັງຫົວຈະຫຼອດລະຫວ່າງກຳລັງສະຜົມເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນເລືອດ  ກິນໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກທີ່ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ […]

ລວມໄອເດຍການໃສ່ກະໂປ່ງແນວ Earth Tone ໄວ້ໃສ່ໄປຖ່າຍຮູບຄາເຟ່!!

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ສະບາຍດີ ສາວໆຮັກມີແຜນທີ່ໜ້າຮັກທຸກຄົນ ມື້ນີ້ເຮົາມີໄອເດຍການໃສ່ກະໂປ່ງສັ້ນ ແລະ ກະໂປ່ງຍາວໄປຖ່າຍຮູບງາມໆຢູ່ຄາເຟ່ມາຝາກກັນ ເຊິ່ງຈະເປັນໂທນສີນ້ຳຕານ ສີຄຼີມລະມຸນໆ ໜ້າຮັກສຸດໆ ອັບຮູບລົງເຟສບຸກຮັບຮອງໃຜເຫັນເປັນຕ້ອງຢາກກົດ like   ເປັນແນວໃດສາວໆ ບາດນີ້ກໍມີໄອເດຍໃນການແຕ່ງໂຕແລ້ວແມ່ນບໍ່ໍ… ແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນວ່າຕ້ອງໄປແຕ່ງຕາມຮູບເປະໆກໍໄດ້ເດີ້ ປະຍຸກກັບສິ່ງທີ່ເຮົາມີກໍງາມໄດ້ຄືກັນນີ້ພຽງເປັນແນວທາງໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເບິ່ງ ຖ້າມັກຝາກສາວໆກົດ like ກົດ share ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເຮົາແນ່ເດີ້ ຮຽບຮຽງໂດຍ : ເທບທິດາ (ແຟລີ້) ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: https://sistacafe.com/summaries/79039 ______ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:ສາຍດ່ວນຂໍຄຳປຶກສາເລື່ອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການປ້ອງກັນການມີລູກທີ່ບໍ່ພ້ອມ ໂທ: 020 55 566 617 ຂໍ້ຄວາມ: https://www.facebook.com/HukMiPlan/inbox/ເວັບໄຊທ: hukmiplan.comຢູທູບ: https://www.youtube.com/channel/UCa4_oov7yrmibBJ_rxpRCXg#ຮັກມີແຜນ#ຖາມເອື້ອຍໄດ້

ເຊັກດ່ວນ ! ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນຂອງທ່ານໝົດອາຍຸ ຫຼື ຍັງ?

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ທູກຢ່າງມີເວລາຂອງມັນ ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນກໍເຊັ່ນກັນ ມີເຄື່ອງຂອງຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຖິງແມ້ວ່າຈະໝົດອາຍຸແລ້ວແຕ່ຍັງຄົງສະພາບໄວ້ໄດ້ ແຕ່ບໍ່ຄວນນຳກັບມາໃຊ້ງານແລ້ວ ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນເຄື່ອງທີ່ໝົດອາຍຸແລ້ວແຕ່ບໍ່ລະບຸມື້ໝົດອາຍຸນັ້ນເອງ ເຊິ່ງອາຍູການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງໃຊ້ກໍຂຶ້ນກັບໄລຍະເວລາ ແລະ ຄວາມຖີ່ຕັ້ງແຕ່ເຮົາເລີ່ມໃຊ້ງານນັ້ນເອງ ໃຍອາບອາບນ້ຳ ໃຍອາບນ້ຳທີ່ເຮັດດ້ວຍພາສຕິກ ມີລັກສະນະຄືກັບຕາໜ່າງຊ້ອນໆກັນຫາຊື້ໄດ້ທົ່ວໄປ ປະໂຫຍດຂອງມັນຄືການຊ່ວຍໃຫ້ສະບູອາບນ້ຳຂອງເຮົາເກີດຟອງນຸ້ມຟູ ແລະ ອາບນ້ຳສະອາດຂຶິ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງຖືກນ້ຳທຸກໆມື້ເລີຍເຮັດໃຫ້ເກີຄວາມຊື້ນ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດແບ໊ກທີເຣຍສະສົມ ອາຍຸການໃຊ້ງານ : ຄວນປ່ຽນທຸກໆ 2 ເດືອນ 2.ຜ້າເຊັດໜ້າ ຫຼື ຜ້າເຊັດຕົວ ບາງຄົນໃຊ້ກັນແບບຂາດໄປຂ້າງໜຶ່ງກະຍັງບໍ່ປ່ຽນ ຈົນຈື່ບໍ່ໄດ້ວ່າໃຊ້ມາຈັກປີແລ້ວ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວຜ້າເຊັດໜ້າກໍມີເວລາຂອງມັນ ເພາະເຮົາໃຊ້ເຊັດທູກໆມື້ເປັນສິ່ງທີ່ເຈິກັບຄວາມຊື້ນ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດເຊື້ອລາ ແລະ  ແບ໊ກທີເຣີຍ ອາຍຸການໃຊ້ງານ:  1-3ປີ 3. ແປງຖູແຂ້ວ ຂົນແປງເປັນເປັນແຫຼ່ງສະສົມຂອງແບ໊ກທີເຣີຍ ຖ້າເຮົາໃຊ້ເກີນເວລາທີ່ກຳນົດຈະສົ່ງຜົນເສຍໃຫ້ແກ່ສຸຂະພາບຊ່ອງປາກ   ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 3 ເດືອນ 4.ໝອນ     ໝອນສາມາດເກັບຝຸ່ນໄດ້ດີ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາປ່ວຍໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຖ້າຫາກໝອນປ່ຽນຮູບຮ່າງກໍຈະເຮັດໃຫ້ນອນແລ້ວເກີດອາການປວດເມື່ອຍໄດ້ ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 2-3ປີ 5.ເສື້ອຊ້ອນ      ໃສ່ເສື້ອຊ້ອນເກົ່າຫຼາຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າເອິກຂອງເຮົາເສຍຮູບຊົງໄດ້ ຖ້າເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າໃສ່ບໍ່ສະບາຍກໍຕ້ອງຍອມປ່ຽນ ແລະ ຕັດໃຈຖິ້ມໂລດ […]

ເຮັດວຽກ Teamwork ແບບໃດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ???

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ການເຮັດວຽກເປັນທີມ ເປັນຮູບແບບການເຮັດວຽກໃນຝັນຂອງຫຼາຍຄົນ ເພາະຜົນລັບຂອງການເຮັດວຽກຮູບແບບນີ້ ມັກຈະພົບຄວາມສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ເຮັດໃຫ້ອົງກອນເຕີບໂຕຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ໂດຍການເຮັດວຽກແບບເປັນທີມທີ່ມີປະສິດທິພາບປະກອບດ້ວຍ 6 ຂໍ້ດັງນີ້: 1 ເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບກໍຄື ຜູ້ປະຕິບັດງານ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະການທີ່ມີບຸກຄະລາກອນມາຮວມໂຕກັນ ລວມທັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ອື່ນໃນທີມ ໂດຍອາໄສຂໍ້ດີເກື້ອກູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຫາກມີຈຸດໃດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ກໍຕ້ອງປັບຄວາມເຂົ້າໃຈກັນຄືນໃໝ່. 2 ສ້າງ ແລະ ໂຟກັດເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນ ເມື່ອເຮັດວຽກເປັນທີມກໍຄວນວາງແຜນໂດຍສ້າງເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນ ເພື່ອໂຟກັດໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ເພື່ອໃຊ້ເປັນແນວທາງໃນການປະຕິບັດງານໃຫ້ບັນລຸຄວາມສຳເລັດຕາມພາລະກິດ ເຊິ່ງການກຳນົດ ວັດຖຸປະສົງທີ່ດີ ຄວນມີການກຳນົດຂອບເຂດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຄົນໃຫ້ຊັດເຈນ ແຕ່ໂຟກັດໃນສິ່ງດຽວກັນ ເພື່ອໃຫ້ເປັນການຮ່ວມມືຮ່ວມໃຈ ແລະ ວັດແທກຄວາມສຳເລັດຂອງທີມ ໂດຍອາດຈະຂຽນວັດຖຸປະສົງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຄົນເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ເຮັດໄດ້ແທ້ ສະໜອງນໂຍບາຍຂອງອົງກອນ. 3 ສ້າງທີມດ້ວຍຄວາມສາມາດ ແລະ ຈຸດເດັ່ນຂອງແຕ່ລະຄົນ ເມື່ອກຳນົດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວຽກງານແຕ່ລະຄົນຕາມຄວາມສາມາດ, ຕຳແໜ່ງ ແລະ ປະສົບການແລ້ວ, ຫົວໜ້າທີມຄວນຊອກຫາຈຸດເດັ່ນຂອງແຕ່ລະຄົນ ໃນເລື່ອງຂອງການເຮັດວຽກ […]

ຄວາມສຸກ ສາມາດຝຶກເປັນນິໃສໄດ້!

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

          ຮູ້ຫຼື​ບໍ່​ວ່າ “ຄວາມ​ສຸກ” ທີ່​ໃຜໆ​ກໍ​ຊອກ​ຫານັ້ນທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ນິ​ໄສ​ໄດ້ ເຖິງ​ແມ້​ “ສະ​ໝອງ” ຂອງ​ຄົນ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ອອກ​ແບບ​ມາ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ໄດ້​ຕະຫຼອດ​ເວ​ລາ ແຕ່​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ຝຶກ​ສະ​ໝ​ອງ​ໃຫ້​ຄິດບວກ​ໄດ້           ສະ​ໝອງ​ກໍ​ຄື​ກັບ “ກ້າມ​ເນື້ອ” ທີ່​ສາ​ມາດ​ຝຶກ​ໃຫ້​ຈື່​ຈຳ​ໄດ້ ນັ້ນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ຝຶກ​ສະ​ໝອງ​ໃຫ້​ປ່​ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ເຊັ່ນ​ກັນ ພຽງ​ແຕ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ​ຊ້ຳໆ ແລະ ເຮັດ​ຢ່າງ​ສະ​ໝ່ຳ​ສະ​ເໝີຈົນ​ກາຍ​ເປັນ “ນິ​ໄສໃໝ່” ຂອງ​ເຮົາ                    ຫາກ​ຈະ​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ຄິດ​ໃນ​ສະ​ໝອງ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຄິດບວກ ກໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຈົດ​ຈໍ່​ກັບ​ການ​ຄິດບວກ​ໃຫ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ແລະ ເຮັດ​ສິ່ງ​ນັ້ນ​ຊ້ຳໆ ເຊິ່ງ​ເທັກ​ນິກ​ທີ່​ເປັນ​ທີ່​ນິ​ຍົມ​ກັນ​ຄື ການ​ຄິດ​ຫາ​ແຕ່​ເລື່ອງ​ດີໆທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ເຮົາ​​ໃນ​ມື່ນັ້ນ​ໃຫ້​ໄດ້3ເລື່ອງ​ໃນ​ທຸກໆ​ມື້ ຈາກນັ້ນ​ໃຫ້​ບັນ​ທຶກ​ເລື່ອງ​​ດີໆທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນເອົາ​ໄວ້​ກ່ອນ​ຈະ​ເຂົ້າ​ນອນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຄືນ ເຊິ່ງ​ມີ​ຜົນ​ການ​ວິ​ໄຈ​ທີ່​ພົບ​ວ່າ ​ວິ​ທີ​ການ​ນີ້​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ຕໍ່​ຄຸນ​ນະ​ພາ​ບ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ ແລະ ຍັງ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ບົ່ມ​ເພາະ​ນິ​ໄສ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ສຸກ​ໃຫ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຕົວໄປ​ເທື່ອ​ລະ​ໜ້ອຍ​ອີກ​ດ້ວຍ           ດັ່ງ​ນັ້ນ ການ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ​ຂຽນ​ເລືອງ​ດີໆ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້ ຈຶ່ງ​ເທົ່າ​ກັບ​ການ​ປັບ​ສະ​ໝອງ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຄິດບວກຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ແລະ ເປັນ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຄິດ​ໃໝ່ໆໃຫ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຈົນ​ສະ​ໝອງ​ຈົດ​ຈຳ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ທຳ​ມະ​ຊາດນັ້ນ​ເອງ           ນອກ​ຈາກ​ນີ້ ຍັງ​ມີ​ຜົນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ພົບ​ວ່າ​ການ​ຝຶກ​ຂອບ​ໃຈ​ສິ່ງ​ດີໆ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຕົວ​ເຮົາ​​ໃນ​ທຸກໆ​ມື້​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ25% ເລີຍ​ທີ​ດຽວ ພ​ຽງ​ແຕ່​ບໍ່​ຂຽນ​ເລື່ອງ​ເກົ່າ​ຊ້ຳໆ​ແຕ່​ຂຽນ​ຂອບ​ໃຈ​ໃນ​ເລື່ອງ​ໃໝ່ໆໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ທຸກ​ມື້           ວິ​ທີ​ການ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ປັບ​ປຸງ​ມຸມມອງ​ໃຫມ່ ເພາະ​ຕ້ອງ​ຄິດ​ຫາ​ເລື່ອງ​ໃນ​ມຸມບວກ​ມາ​ຂ​ຽນ​ໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້ ສະ​ໝ​ອງ​ຈຶງ​ຖືກ​ຄິດ​ແຕ່​ເລື່ອງ​ດີໆ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຈົນ​ກາຍ​ເປັນ​ນິ​ໄສ​ຕິດ​ຕົວ​ແບບບໍ່​ຮູ້​ຕົວ           ເມື່ອ​ຄວາມ​ສຸກ​ສ້າງ​ໃຫ້​ເປັນ​ນິ​ໄສ​ໄດ້​ງ່າຍ​ໆແບບ​ນີ້ ການ​ເປັນ​ຄົນ​ຄິດບວກ​ຈຶງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື່ອງ​ຍາກ ແລະ ຖ້າເຮັດໄດ້​ເມື່ອ​ໃດ​ກໍຈະ​ເຫັນ​ຄວາມ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດີໆ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຕົວ​ເອງ ໂດຍ​ບໍ່​ຈຳເປັນ​​ຕ້ອງ​ໄປ​ຊອກ​ຫາ​ຄວາມ​ສຸກ​ຈາກ​ຄົນ​ອື່ນ​ໃຫ້​ເມື່ອຍ​ໃຈ​ອີກ​ຕໍ່ໄປ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ເທບທິດາບ ບຸນເຮືອງ […]

ໄອເດຍເຮັດເລັບໜ້າຮັກໆ ສຳລັບຄົນເລັບສັ້ນ!

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

            ສາວໆຄົນໃດເລັບສັ້ນແຕ່ຢາກເຮັດເລັບງາມໆບໍ່ໃຫ້ເລັບຫຼ້ອນເກີນໄປ ແຕ່ເວລາຫາໄອເດີຍມັກຈະເຈິແບບທີ່ເໝາະກັບເລັບຍາວບໍ່ຄ່ອຍມີລາຍສຳລັບເລັບສັ້ນປານໃດ ເຊິ່ງມື້ນີ້ ຮັກມີແຜນ ຈະມາເອົາໃຈສາວໆເລັບສັ້ນດ້ວຍໄອເດຍເຮັດເລັບໜ້າຮັກໆມາຝາກຫວັງວ່າຈະຖືກໃຈສາວໆຫຼາຍໆຄົນ ເປັນທີ່ຮິດຮ໋ອດກັນສຸດໆ ເພີ່ມຄວາມຟູ້ງຟິ້ງໃຫັກັບນິ້ວມື ໃຜທີ່ບໍ່ມັກອີ່ຫຍັງທີ່ມັນເວີ້ເກີນໄປ ແນະນຳແນວລຽບໆໃສໆແບບນີ້ກໍເໝາະ ຂຽບຮຽງໂດຍ: F’fairy Thepthida ______ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:ສາຍດ່ວນຂໍຄຳປຶກສາເລື່ອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການປ້ອງກັນການມີລູກທີ່ບໍ່ພ້ອມ ໂທ: 020 55 566 617 ຂໍ້ຄວາມ: https://www.facebook.com/HukMiPlan/inbox/ເວັບໄຊທ: hukmiplan.comຢູທູບ: https://www.youtube.com/channel/UCa4_oov7yrmibBJ_rxpRCXg#ຮັກມີແຜນ#ຖາມເອື້ອຍໄດ້

ວີທີເພີ່ມໄຟໃນການເຮັດວຽກ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດເງິນເດືອນມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນ!!

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ຊີວິດໃນໄວເຮັດວຽກຫຼາຍໆ ຄົນຄົງຈະເຄີຍປະສົບກັນມາແດ່ກັບບັນຫາຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນກໍມີວິທີຮັບມືທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ແຕ່ມີບັນຫາໜຶ່ງທີ່ເປັນຕາຢ້ານທີ່ສຸດສໍາລັບມະນຸດເງິນເດືອນ ກໍຄື ການໝົດໄຟໃນການເຮັດວຽກ ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ຈົນອາດຈະນໍາໄປເຖິງການລາອອກ… ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນການໝົດໄຟນການເຮັດວຽກ ເຮົາຕ້ອງຊອກວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມໄຟຂຶ້ນມາ ທີ່ນອກຈາກຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກແບບເຕັມທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມເຖິງຄຸນນະພາບຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ກໍຈະດີຂຶ້ນນໍາ ແຕ່ການແກ້ບັນຫານັ້ນກໍຄວນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກົງຈຸດ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຈະເສຍເວລາລ້າ ດີບໍ່ດີ ອາດຈະແກ້ບໍ່ໄດ້ເລີຍ… ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງກໍາລັງໝົດໄຟໃນການເຮັດວຽກລອງເຮັດຕາມວິທີເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງເດີ້!! 1. ໃຫ້ເວລາກັບເລື່ອງອື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ບັນຫາຫຼັກຂອງການເຮັດວຽກກໍຄື ເຮົາມັກຈະບໍ່ມີເວລາໃຫ້ກັບເລື່ອງອື່ນໆ ໃນຊີວິດເລີຍ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີແຕ່ວຽກ ແລະ ເປັນການເພີ່ມຄວາມກົດດັນຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາເມືື່ອຍກັບການເຮັດວຽກ ດັ່ງນັ້ນ ການເພີ່ມເວລາໃຫ້ກັບສິ່ງອື່ນໆ ເຊັ່ນ ງານອະດິເລກ ພັກຜ່ອນ ຄວາມບັນເທີງ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຄິດເລື່ອງອືື່ນ ແລະ ຫຼຸດຄວາມຕຶງຄຽດໃນການເຮັດວຽກລົງໄດ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເຮັດວຽກດີຂື້ນໄດ້… 2. ໄປທ່ອງທ່ຽວ ເປີດຫູເປີດຕາ ແນ່ນອນວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນຕົວເລືອກທໍາອິດ ຂອງໃຜຫຼາຍໆຄົນທີ່ຢາກເພີ່ມໄຟໃນການເຮັດວຽກ ເພາະການໄດ້ໄປທ່ອງທ່ຽວຖືວ່າເປັນການເປີດໂລກໃຫ້ກັບຕົວເອງ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮ-ຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ເພີ່ມໄຟໃນການໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ 3. ຈັດລະບຽບຊີວິດໃໝ່ ຈັດລະບຽບໃນທີ່ນີ້ອາດຈະເປັນການຈັດໂຕະເຮັດວຽກໃໝ່ ຈັດລະບຽບຟາຍວຽກໃນຄອມພິວເຕີ ເຄຣຍເອກະສານ ຫຼືສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມໄປ ເພີ່ມພື້ນທີ່ສີຂຽວໃຫ້ກັບຊີວິດດ້ວຍການນໍາຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍໆ ມາວາງໄວ້ປະດັບໂຕະເຮັດວຽກ ຈັດສັນເວລາໃນແຕ່ລະມື້ໃຫ້ກັບການເຮັດວຽກ ແລະ ຊີວິດທົ່ວໄປຢ່າງລົງຕົວ […]