ຂ່າວ

ເຮັດວຽກ Teamwork ແບບໃດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ???

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ການເຮັດວຽກເປັນທີມ ເປັນຮູບແບບການເຮັດວຽກໃນຝັນຂອງຫຼາຍຄົນ ເພາະຜົນລັບຂອງການເຮັດວຽກຮູບແບບນີ້ ມັກຈະພົບຄວາມສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ເຮັດໃຫ້ອົງກອນເຕີບໂຕຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ໂດຍການເຮັດວຽກແບບເປັນທີມທີ່ມີປະສິດທິພາບປະກອບດ້ວຍ 6 ຂໍ້ດັງນີ້: 1 ເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບກໍຄື ຜູ້ປະຕິບັດງານ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະການທີ່ມີບຸກຄະລາກອນມາຮວມໂຕກັນ ລວມທັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ອື່ນໃນທີມ ໂດຍອາໄສຂໍ້ດີເກື້ອກູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຫາກມີຈຸດໃດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ກໍຕ້ອງປັບຄວາມເຂົ້າໃຈກັນຄືນໃໝ່. 2 ສ້າງ ແລະ ໂຟກັດເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນ ເມື່ອເຮັດວຽກເປັນທີມກໍຄວນວາງແຜນໂດຍສ້າງເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນ ເພື່ອໂຟກັດໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ເພື່ອໃຊ້ເປັນແນວທາງໃນການປະຕິບັດງານໃຫ້ບັນລຸຄວາມສຳເລັດຕາມພາລະກິດ ເຊິ່ງການກຳນົດ ວັດຖຸປະສົງທີ່ດີ ຄວນມີການກຳນົດຂອບເຂດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຄົນໃຫ້ຊັດເຈນ ແຕ່ໂຟກັດໃນສິ່ງດຽວກັນ ເພື່ອໃຫ້ເປັນການຮ່ວມມືຮ່ວມໃຈ ແລະ ວັດແທກຄວາມສຳເລັດຂອງທີມ ໂດຍອາດຈະຂຽນວັດຖຸປະສົງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຄົນເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ເຮັດໄດ້ແທ້ ສະໜອງນໂຍບາຍຂອງອົງກອນ. 3 ສ້າງທີມດ້ວຍຄວາມສາມາດ ແລະ ຈຸດເດັ່ນຂອງແຕ່ລະຄົນ ເມື່ອກຳນົດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວຽກງານແຕ່ລະຄົນຕາມຄວາມສາມາດ, ຕຳແໜ່ງ ແລະ ປະສົບການແລ້ວ, ຫົວໜ້າທີມຄວນຊອກຫາຈຸດເດັ່ນຂອງແຕ່ລະຄົນ ໃນເລື່ອງຂອງການເຮັດວຽກ […]

ຄວາມສຸກ ສາມາດຝຶກເປັນນິໃສໄດ້!

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

          ຮູ້ຫຼື​ບໍ່​ວ່າ “ຄວາມ​ສຸກ” ທີ່​ໃຜໆ​ກໍ​ຊອກ​ຫານັ້ນທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ນິ​ໄສ​ໄດ້ ເຖິງ​ແມ້​ “ສະ​ໝອງ” ຂອງ​ຄົນ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ອອກ​ແບບ​ມາ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ໄດ້​ຕະຫຼອດ​ເວ​ລາ ແຕ່​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ຝຶກ​ສະ​ໝ​ອງ​ໃຫ້​ຄິດບວກ​ໄດ້           ສະ​ໝອງ​ກໍ​ຄື​ກັບ “ກ້າມ​ເນື້ອ” ທີ່​ສາ​ມາດ​ຝຶກ​ໃຫ້​ຈື່​ຈຳ​ໄດ້ ນັ້ນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ຝຶກ​ສະ​ໝອງ​ໃຫ້​ປ່​ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ເຊັ່ນ​ກັນ ພຽງ​ແຕ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ​ຊ້ຳໆ ແລະ ເຮັດ​ຢ່າງ​ສະ​ໝ່ຳ​ສະ​ເໝີຈົນ​ກາຍ​ເປັນ “ນິ​ໄສໃໝ່” ຂອງ​ເຮົາ                    ຫາກ​ຈະ​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ຄິດ​ໃນ​ສະ​ໝອງ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຄິດບວກ ກໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຈົດ​ຈໍ່​ກັບ​ການ​ຄິດບວກ​ໃຫ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ແລະ ເຮັດ​ສິ່ງ​ນັ້ນ​ຊ້ຳໆ ເຊິ່ງ​ເທັກ​ນິກ​ທີ່​ເປັນ​ທີ່​ນິ​ຍົມ​ກັນ​ຄື ການ​ຄິດ​ຫາ​ແຕ່​ເລື່ອງ​ດີໆທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ເຮົາ​​ໃນ​ມື່ນັ້ນ​ໃຫ້​ໄດ້3ເລື່ອງ​ໃນ​ທຸກໆ​ມື້ ຈາກນັ້ນ​ໃຫ້​ບັນ​ທຶກ​ເລື່ອງ​​ດີໆທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນເອົາ​ໄວ້​ກ່ອນ​ຈະ​ເຂົ້າ​ນອນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຄືນ ເຊິ່ງ​ມີ​ຜົນ​ການ​ວິ​ໄຈ​ທີ່​ພົບ​ວ່າ ​ວິ​ທີ​ການ​ນີ້​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ຕໍ່​ຄຸນ​ນະ​ພາ​ບ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ ແລະ ຍັງ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ບົ່ມ​ເພາະ​ນິ​ໄສ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ສຸກ​ໃຫ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຕົວໄປ​ເທື່ອ​ລະ​ໜ້ອຍ​ອີກ​ດ້ວຍ           ດັ່ງ​ນັ້ນ ການ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ​ຂຽນ​ເລືອງ​ດີໆ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້ ຈຶ່ງ​ເທົ່າ​ກັບ​ການ​ປັບ​ສະ​ໝອງ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຄິດບວກຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ແລະ ເປັນ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຄິດ​ໃໝ່ໆໃຫ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຈົນ​ສະ​ໝອງ​ຈົດ​ຈຳ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ທຳ​ມະ​ຊາດນັ້ນ​ເອງ           ນອກ​ຈາກ​ນີ້ ຍັງ​ມີ​ຜົນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ພົບ​ວ່າ​ການ​ຝຶກ​ຂອບ​ໃຈ​ສິ່ງ​ດີໆ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຕົວ​ເຮົາ​​ໃນ​ທຸກໆ​ມື້​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ25% ເລີຍ​ທີ​ດຽວ ພ​ຽງ​ແຕ່​ບໍ່​ຂຽນ​ເລື່ອງ​ເກົ່າ​ຊ້ຳໆ​ແຕ່​ຂຽນ​ຂອບ​ໃຈ​ໃນ​ເລື່ອງ​ໃໝ່ໆໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ທຸກ​ມື້           ວິ​ທີ​ການ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ປັບ​ປຸງ​ມຸມມອງ​ໃຫມ່ ເພາະ​ຕ້ອງ​ຄິດ​ຫາ​ເລື່ອງ​ໃນ​ມຸມບວກ​ມາ​ຂ​ຽນ​ໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້ ສະ​ໝ​ອງ​ຈຶງ​ຖືກ​ຄິດ​ແຕ່​ເລື່ອງ​ດີໆ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຈົນ​ກາຍ​ເປັນ​ນິ​ໄສ​ຕິດ​ຕົວ​ແບບບໍ່​ຮູ້​ຕົວ           ເມື່ອ​ຄວາມ​ສຸກ​ສ້າງ​ໃຫ້​ເປັນ​ນິ​ໄສ​ໄດ້​ງ່າຍ​ໆແບບ​ນີ້ ການ​ເປັນ​ຄົນ​ຄິດບວກ​ຈຶງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື່ອງ​ຍາກ ແລະ ຖ້າເຮັດໄດ້​ເມື່ອ​ໃດ​ກໍຈະ​ເຫັນ​ຄວາມ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດີໆ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຕົວ​ເອງ ໂດຍ​ບໍ່​ຈຳເປັນ​​ຕ້ອງ​ໄປ​ຊອກ​ຫາ​ຄວາມ​ສຸກ​ຈາກ​ຄົນ​ອື່ນ​ໃຫ້​ເມື່ອຍ​ໃຈ​ອີກ​ຕໍ່ໄປ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ເທບທິດາບ ບຸນເຮືອງ […]

ໄອເດຍເຮັດເລັບໜ້າຮັກໆ ສຳລັບຄົນເລັບສັ້ນ!

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

            ສາວໆຄົນໃດເລັບສັ້ນແຕ່ຢາກເຮັດເລັບງາມໆບໍ່ໃຫ້ເລັບຫຼ້ອນເກີນໄປ ແຕ່ເວລາຫາໄອເດີຍມັກຈະເຈິແບບທີ່ເໝາະກັບເລັບຍາວບໍ່ຄ່ອຍມີລາຍສຳລັບເລັບສັ້ນປານໃດ ເຊິ່ງມື້ນີ້ ຮັກມີແຜນ ຈະມາເອົາໃຈສາວໆເລັບສັ້ນດ້ວຍໄອເດຍເຮັດເລັບໜ້າຮັກໆມາຝາກຫວັງວ່າຈະຖືກໃຈສາວໆຫຼາຍໆຄົນ ເປັນທີ່ຮິດຮ໋ອດກັນສຸດໆ ເພີ່ມຄວາມຟູ້ງຟິ້ງໃຫັກັບນິ້ວມື ໃຜທີ່ບໍ່ມັກອີ່ຫຍັງທີ່ມັນເວີ້ເກີນໄປ ແນະນຳແນວລຽບໆໃສໆແບບນີ້ກໍເໝາະ ຂຽບຮຽງໂດຍ: F’fairy Thepthida ______ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:ສາຍດ່ວນຂໍຄຳປຶກສາເລື່ອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການປ້ອງກັນການມີລູກທີ່ບໍ່ພ້ອມ ໂທ: 020 55 566 617 ຂໍ້ຄວາມ: https://www.facebook.com/HukMiPlan/inbox/ເວັບໄຊທ: hukmiplan.comຢູທູບ: https://www.youtube.com/channel/UCa4_oov7yrmibBJ_rxpRCXg#ຮັກມີແຜນ#ຖາມເອື້ອຍໄດ້

ວີທີເພີ່ມໄຟໃນການເຮັດວຽກ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດເງິນເດືອນມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນ!!

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ຊີວິດໃນໄວເຮັດວຽກຫຼາຍໆ ຄົນຄົງຈະເຄີຍປະສົບກັນມາແດ່ກັບບັນຫາຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນກໍມີວິທີຮັບມືທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ແຕ່ມີບັນຫາໜຶ່ງທີ່ເປັນຕາຢ້ານທີ່ສຸດສໍາລັບມະນຸດເງິນເດືອນ ກໍຄື ການໝົດໄຟໃນການເຮັດວຽກ ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ຈົນອາດຈະນໍາໄປເຖິງການລາອອກ… ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນການໝົດໄຟນການເຮັດວຽກ ເຮົາຕ້ອງຊອກວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມໄຟຂຶ້ນມາ ທີ່ນອກຈາກຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກແບບເຕັມທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມເຖິງຄຸນນະພາບຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ກໍຈະດີຂຶ້ນນໍາ ແຕ່ການແກ້ບັນຫານັ້ນກໍຄວນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກົງຈຸດ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຈະເສຍເວລາລ້າ ດີບໍ່ດີ ອາດຈະແກ້ບໍ່ໄດ້ເລີຍ… ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງກໍາລັງໝົດໄຟໃນການເຮັດວຽກລອງເຮັດຕາມວິທີເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງເດີ້!! 1. ໃຫ້ເວລາກັບເລື່ອງອື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ບັນຫາຫຼັກຂອງການເຮັດວຽກກໍຄື ເຮົາມັກຈະບໍ່ມີເວລາໃຫ້ກັບເລື່ອງອື່ນໆ ໃນຊີວິດເລີຍ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີແຕ່ວຽກ ແລະ ເປັນການເພີ່ມຄວາມກົດດັນຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາເມືື່ອຍກັບການເຮັດວຽກ ດັ່ງນັ້ນ ການເພີ່ມເວລາໃຫ້ກັບສິ່ງອື່ນໆ ເຊັ່ນ ງານອະດິເລກ ພັກຜ່ອນ ຄວາມບັນເທີງ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຄິດເລື່ອງອືື່ນ ແລະ ຫຼຸດຄວາມຕຶງຄຽດໃນການເຮັດວຽກລົງໄດ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເຮັດວຽກດີຂື້ນໄດ້… 2. ໄປທ່ອງທ່ຽວ ເປີດຫູເປີດຕາ ແນ່ນອນວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນຕົວເລືອກທໍາອິດ ຂອງໃຜຫຼາຍໆຄົນທີ່ຢາກເພີ່ມໄຟໃນການເຮັດວຽກ ເພາະການໄດ້ໄປທ່ອງທ່ຽວຖືວ່າເປັນການເປີດໂລກໃຫ້ກັບຕົວເອງ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮ-ຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ເພີ່ມໄຟໃນການໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ 3. ຈັດລະບຽບຊີວິດໃໝ່ ຈັດລະບຽບໃນທີ່ນີ້ອາດຈະເປັນການຈັດໂຕະເຮັດວຽກໃໝ່ ຈັດລະບຽບຟາຍວຽກໃນຄອມພິວເຕີ ເຄຣຍເອກະສານ ຫຼືສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມໄປ ເພີ່ມພື້ນທີ່ສີຂຽວໃຫ້ກັບຊີວິດດ້ວຍການນໍາຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍໆ ມາວາງໄວ້ປະດັບໂຕະເຮັດວຽກ ຈັດສັນເວລາໃນແຕ່ລະມື້ໃຫ້ກັບການເຮັດວຽກ ແລະ ຊີວິດທົ່ວໄປຢ່າງລົງຕົວ […]

ຕອນໄປສໍາພາດວຽກ ຢ່າເຮັດສິ່ງນີ້ເດັດຂາດ!

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ປັດຈຸບັນໃນການສໍາພາດວຽກຄົນບາງຄົນອາດເບິ່ງຂ້າມບາງສິ່ງທີ່ຕົນເອງຄິດວ່າມັນບໍ່ເປັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການນຸ່ງຖື ສິ່ງຂອງທີ່ເຈົ້າໃສ່ໃນການສໍາພາດວຽກເປັນສິ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຕົວຕົນຂອງເຈົ້າ ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າຕ້ອງໝັ່ນໃຈວ່າຊຸດທີ່ເຈົ້າສວມໃສ່ ຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບອົງກອນທີ່ເຈົ້າຈະໄປສໍາພາດ ຫຼັັກການທີ່ເຈົ້າຄວນປະຕິບັດກໍຄືເລືອກຊຸດທີ່ເໝາະສົມກັບອົງກອນ ຫຼືບໍລິສັດທີ່ເຈົ້າສະມັກວຽກນໍາ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນສຶກສາລ່ວງໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າຊຸດທີ່ຕ້ອງໃສ່ໃນການເຮັດວຽກໃນອະນາຄົດຂອງເຈົ້າເປັນແນວໃດ ຖ້າວ່າສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ແຕ່ເຈົ້າແຕ່ໂຕບໍ່ເໝາະເຊັ່ນວ່າ ສຸພາບ ໃສ່ສູດ… ອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ໂອກາດທີ່ເຈົ້າຈະໄດ້ເຮັດວຽກ ເຊັ່ນວ່າ ການແຕ່ງຕົວແບບສະບາຍ ເກີນໄປກໍອາດຈະພາດໂອກາດໄດ້ຄືກັນ ເລື່ອງ Style ການແຕ່ງຕົວເຮົາສາມາດປັບປ່ຽນກັນໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແຕ່ 2 ເລື່ອງທີ່ຫ້າມເຮັດໂດຍເດັດຂ້າມກ່ອນທີ່ເຈົ້າຈະໄປສໍາພາດວຽກນັ້ນກໍຄື ຫຼີກລ່ຽງການໃສ່ນໍ້າຫອມທີ່ມີກິ່ນແຮງ ການທີ່ເຮົາໃສ່ນໍ້າຫອມກ່ອນຈະໄປສໍາພາດວຽກເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຜິດ ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ຄວນໃສ່ນໍ້າຫອມທີ່ມີກິ່ນທີ່ແຮງເກີນໄປ ນອກຈາກນີ້ຍັງເຫັນວ່າຫຼາຍໆຄົນແພ້ກິ່ນນໍ້າຫອມ ເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ໃນບາງອົງກອນ ຈົນບາງບ່ອນຕ້ອງຫ້າມໃຊ້ນໍ້າຫອມ  ຖ້າເປັນແບບນີ້ເຈົ້າອາດຈະບໍ່ຢາກຕົກສໍາພາດຕັ້ງແຕ່ຮອບທໍາອິດແມ່ນບໍ ຖ້າວ່ານໍ້າຫອມນັ້ນກິ່ນແຮງເກີນໄປ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ສໍາພາດເຈົ້າຕັດບົດສໍາພາດໃຫ້ສັ່ນລົງ ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງວ່າເຈົ້າຈະມີຄຸນສົມບັດອື່ນທີ່ຈໍາເປັນສໍາຫຼັບວຽກທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເລີຍ ຢ່າໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ຄັບເກີນໄປ ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ເຈົ້າໃສ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃສ່ຂອງແບຣນເນມກໍໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງເຂົ້າກັບເກີບທີ່ເຈົ້າໃສ່ ນອກຈາກນີ້ການໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ຫຼວມ ຫຼື ຄັບເກີນໄປກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເສຍບຸກຄະລິກ ບໍ່ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບ  ແລະ ເບິ່ງຄືບໍ່ມີການກຽມຕົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເກີບບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຍິງ ຫຼືຜູ້ຊາຍໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງການໃສ່ເກີບຜ້າໃບ ຫຼື ເກີບແຕະ ເມື່ອເລືອກຊຸດໃສ່ໄດ້ແລ້ວ ກ່ອນຈະໄປສໍາພາດໃຫ້ລອງໃສ່ທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ບ້ານກ່ອນ ແລ້ວນັ່ງລົງ ແລະ ລຸກຢືນຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕົນເອງແລ້ວ ຫຼືບໍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເກີບຖ້າເປັນຄູ່ໃໝ່ອາດຈະຕ້ອງໃສ່ຫຼາຍຄັ້ງຍ່າງໄປຍ່າງມາກ່ອນ […]

ຄວນຮູ້!!! ທັກສະທາງສັງຄົມກໍຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນການເຮັດວຽກໄດ້

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ຄືທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ມະນຸດເປັນສັດສັງຄົມທີ່ຕ້ອງຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຮັດວຽກ ທີ່ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງມີ ທັກສະທາງສັງຄົມ ເຊິ່ງເປັນທັກສະຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງມີ ແລະ ຈະເປັນຕົວຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າກາຍເປັນບຸຸກຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນເສັ້ນທາງຂອງອາຊີບ ໂດຍທັກສະທາງສັງຄົມຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕ້ອງມາຈາກການຮຽນຮູ້ ປະສົບການ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ເກີດຈາກການເຝິກຝົນຕົນເອງມາເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ… ແນວໃດກໍຕາມຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີທັກສະທາງສັງຄົມ ກໍຍ່ອມສູນເສຍໂອກາດບາງຢ່າງໄປ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາມາເລີ່ມເຝິກຝົນທັກສະທາງສັງຄົມໃຫ້ເປັນກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງລາຍລື່ນ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບວຽກໃນແຕ່ລະມື້ ດ້ວຍ 4 ທັກສະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້… 1. ການເອົາໃຈໃສ່ ການສ້າງຄວາມສໍາພັນອັນດີ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຮູສຶກຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານ ຖືເປັນທັກສະທາງສັງຄົມທີ່ສໍາຄັນໃນໂລກຍຸກປັດຈຸບັນ ຖ້າເຈົ້າສາມາດເປີດໃຈຮັບຟັງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງບຸກຄົນທີ່ເຈົ້າຮູຈັກ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໃຈບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ດີຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຟັງຄິດຢູ່ສະເໝີວ່າ ຖ້າເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນ ຄົນອື່ນກໍຈະເຂົ້າໃຈເຈົ້າເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງວິທີຄິດແບບນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຜົນຮັບກັບມາໃນທິດທາງທີ່ດີຢ່າງແນ່ນອນ 2. ເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີ ຜູ້ຟັງທີ່ດີ ຄືຜູ້ຟັງທີ່ມີຄວາກະຕືລືລົ້ນ ເຊິ່ງໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊັ່ນ ໃນຂະນະທີ່ນັ່ງຟັງໝູ່ຮ່ວມງານພຣີເຊັ້ນໂປຣເຈັກໃນສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ເຈົ້າສາມາດສ້າງທັກສະທາງສັງຄົມໃນເລື່ອງນີ້ໄດ້ດ້ວຍການສົບຕາ, ງຶກຫົວ ຫຼືໜ້າເມື່ອເຫັນດີ ອີກທັງການເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີຈະຕ້ອງບໍ່ຂັດຈັງວະໃຮຂະນະທີ່ຜູ້ເວົ້າກໍາລັງເວົ້າ ຖ້າເຈົ້າມີປະເດັນສົງໄສ ຄວນຈະຍົກມືຖາມເມື່ອພຣີເຊັ້ນຈົບລົງແລ້ວ ເພາະຈະເປັນການດີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເວົ້າໄດ້ມີເວລາກຽມຄໍາຕອບ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຮັບຄໍາຕອບທີ່ສົມບູນກວ່າການຍົກມືຂຶ້ນຖາມໃນລະຫວ່າງການພຣີເຊັ້ນ 3. ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ບວກ ການກ່າວຄໍາທັກທາຍ ຫຼືຍິ້ມໃຫ້ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໃນທຸກໆ […]

ມະເຮັງຮ້າຍ ທີ່ທ່ານຍິງຕ້ອງລະວັງ!

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ການບໍ່ມີໂຣກ ເປັນລາບອັນປະເສີດ” ເປັນຄຳທີ່ເຮົາຄຸ້ນຫູກັນມາແຕ່ສະໄໝປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ເພາະການເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເສຍເງິນ ເສຍເວລາ ແລ້ວຍັງເສຍໂອກາດຈະໄດ້ໃຊ້ຊີວິດແບບຄົນປົກກະຕິທົ່ວໄປ ທຸກທໍລະມານຈາກອາການປ່ວຍ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຍິງເຊິ່ງມີໂອກາດຈະປ່ວຍເປັນມະເຮັງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຜູ້ຍິງໄດ້ລະມັດລະວັງຕົວ ແລະ ປ້ອງກັນຕົວເອງໃຫ້ຮ່າງໄກຈາກໂຣກເຫຼົ່ານີ້ ຮັກມີແຜນ ຂໍ້ມູນດີໆມາຝາກ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ           ສາມາດພົບຜູ້ປ່ວຍໄດ້ທຸກຊ່ວງອາຍຸ ແຕ່ຄວາມສ່ຽງໂຣກຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມອາຍຸໂດຍສະເພາະຜູ້ຍິງຊ່ວງໝົດໄວປະຈຳເດືອນ ນອກຈາກນີ້ ໂອກາດປ່ວຍເປັນມະເຮັງມາຈາກພັນທຸກຳ ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກຳ ລວມເຖິງການໃຊ້ຮໍໂມນເອສໂຕຼເຈນເປັນເວລາດົນ ຫຼື ໃຊ້ຊີວິດແບບທຳລາຍສຸຂະພາບຕົນເອງຕ່າງໆ           ເຕົ້້ານົມເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ງ່າຍ ດ້ວຍການຄຳເຕົ້ານົມຂອງຕົນເອງຫາກພົບກ້ອນແຂງໆມີລັກສະນະຂຸຂະ(ບາງຄົນເປັນກ້ອນລຽບ) ບາງຄົນຄຳໄປເຈິບໍລິເວນຂີ້ແຮ້ ແຕ່ກົດແລ້ວບໍ່ເຈັບ ແລະ ບໍ່ເຄື່ອນຕົວເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງຫຼາຍໆຄົນນິ້ງນອນໃຈ ຈົນກ້ອນມະເຮັງໃຫຍ່ຂຶ້ນ ລວມເຖິງອາການອື່ນໆທີ່ພົບໄດ້ທີ່ເຕົ້ານົມ ອາດຈະເປັນຮູບຮ່າງຂອງເຕົ້ານົມຜິດປົກກະຕິແຕກຕ່າງຈາກເກົ່າ ມີບາດແຜທີ່ຫົວນົມ ແລະ ອ້ອມຫົວນົມ, ນ້ຳເຫຼືອງ ຫຼື ເລືອດໄຫຼອອກຂາກຫົວນົມ ແລະ ຍັງອາດມີອາການບວມແດງຄ້າຍອາການອັກເສບອີກດ້ວຍ           ຫາກສົງໄສວ່າຕົນເອງອາດຈະເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມຈາກການກວດຕາມວິທີສັງເກດຂ້າງເທິງແລ້ວ ຫາກຮູ້ສຶກມີອາການຜິດສັງເກດ ຄວນຮີບໄປພົບແພດ ເຊິ່ງແພດຈະກວດດ້ວຍເຄື່ອງແມມໂມແກມ ແລະ ອັລຕຼາຊາວ ເຊິ່ງຈະໃຫຜົນຊັດເຈນ ແລະ ກໍບໍ່ຄວນປ່ອຍປະລະເລີຍ ເພາະອາດຈະສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານໄດ້ ຮຽບຮຽງໂດຍ: […]

ບົດຄວາມດີໆທີ່ຢາກໃຫ້ອ່ານ!!! ເລືອກສາຍການຮຽນແນວໃດບໍ່ໃຫ້ຜິດຫວັງ…

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ບົດຄວາມດີໆທີ່ຢາກໃຫ້ອ່ານ… ບັງເອີນເລື່ອນໄປເຫັນບົດຄວາມທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ເຈົ້າຂອງ Facebook ຊື່ Tommy Philavong ໄດ້ໂພສລົງ ໂດຍໃຫ້ຫົວຂໍ້ວ່າ 3Tips ເລືອກສາຍການຮຽນແນວໃດບໍ່ໃຫ້ຜິດຫວັງ by:ລຸງທອມມີ້ ແລະ ກໍອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະນໍາມາແຊຣໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ອ່ານນໍາກັນ!!! ກ່ອນອື່ນຫມົດຕ້ອງບອກກ່ອນວ່າ ທອມມີ້ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນເກັ່ງ ບໍ່ໄດ້ດີເລີດປະເສີດສີມາແຕ່ດາວເນັບຈູນ ແຕ່ວ່າທອມມີ້ເລືອກສາຍການຮຽນດ້ວຍຄວາມມັກ ແລະ ຄິດແລ້ວຄິດອີກ ເພື່ອຈະໄດ້ຄຳຕອບທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຫລາຍອັນຫລາຍແນວກວ່າຈະຮູ້ວ່າໂຕເອງມັກຫຍັງແລະ ຢາກເຮັດຫຍັງ (ບາງເທື່ອກະຍັງຖາມຕົນເອງ ມາຖືກທາງບໍ່ວະ 555) ຢ່າງໃດກໍດີ ນີ້ແມ່ນປະສົບການ ແລະ ວິທີທີ່ທອມທີ້ໃຊ້ເວລາຈະເລືອກສາຍຮຽນ ເພາະເຂົ້າໃຈວ່າ ກ່ອນຈະເລືອກກົດປຸ່ມເສັງ ສາຍ A B ຫລື C ມັນບໍ່ເເມ່ນຂອງງ່າຍ ກ່ອນຈະເລືອກພາກໄດ້ ບາງເທື່ອກໍຕ້ອງຕີລັງກາຫລັງ3ຕະຫລົບ ກະຄິດບໍ່ອອກ ສະນັ້ນ ຈົ່ງເລີ່ມຄົ້ນຫາຕົນເອງ ຕັ້ງແຕ່ເນີ້ນໆເດີ້ ອະຝອຍຫລາຍເເລ້ວ ມາຮູ້ເທັກນິກນຳກັນເລີຍ~ 1.#ສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນ. ການຊອກຫາຂໍ້ມູນເລື່ອງສາຍການຮຽນດຽວນີ້ ສາມາດຊອກຫາໄດ້ຢູ່ຫລາຍໆບ່ອນ ທັງວິທີການສະໝັກສາຍນັ້ນໆ ຮຽນແລ້ວເຮັດຫຍັງໄດ້ແນ່ ສິໄດ້ຮຽນຈັກວິຊາ ນູ້ນ ນີ້ນັ້ນ 108 1009 ຢ່າງ ໂດຍທອມມີ້ຈະຊອກໃນເວັບໄຊ້ college major ແລະ […]

ແຮ່ນນ້າ ສາວລາວໜຶ່ງດຽວ ໃນລາຍການດັງ 4EVE Girl Group Star!

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ແຮ່ນນ້າ ສາວລາວໜຶ່ງດຽວທີ່ຜ່ານເຂົ້າຮອບລາຍການໄທ 4EVE Girl Group Star ໄດ້ທູກສາຍໃນວົງການບັນເທິງຕ້ອງຍົກໃຫ້ສາວນ້ອຍມະຫັດສະຈັນຄົນນີ້ເລີຍ “ແຮ່ນນ້າ ໂລເຊັ້ນບູ້ມ” ນອກຈາກຈະໜ້າຕາດີ ຍັງຄົບເຄື່ອງໃນດ້ານວົງການບັນເທີງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນນັກຮ້ອງ, ນັກສະແດງ, ເດີນແບບ, ຖ່າຍແບບ ຫຼ້າສຸດຈາກນາງງາມຜັນສູ່ການແຂ່ງຂັນເພື່ອເຂົ້າເປັນເດັກຝຶກໃນລາຍການ 4EVE Girl  Group Star  ທີ່ປະເທດໄທ             ເປັນລາຍການຄົ້ນຫາ Girl Group ກູ່ມໃໝ່ຂອງປະເທດໄທໃນນາມ EVE ຈາກເດັກຝຶກ ທັງ20ຄົນ ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຈາກຜູ້ສະມັັກກວ່າ1000 ຄົນທີ່ມີເອກະລັກໂດດເດັ່ນແຕກຕ່າງກັນແຕ່ມາລວມກັນເພື່ອຕາມຫາຄວາມຝັນຂອງຕົນເອງ ຈາກການສະແດງຄວາມສາມາດບໍ່ແມ່ນພຽງ ຮ້ອງ, ເຕັ້ນ, ແຣັບ ແຕ່ທຸກຄົນຕ້ອງມີສັກກະຍະພາບພ້ອມທີ່ຈະເປັນສິນລະປິນເຕັມຕົວ ເພື່ອທີ່ຈະຮັບໂອກາດທີ່ຈະຖືກເລືອກເຂົ້າໄປເປັນໜຶ່ງໃນ Girl Group ເຊິ່່ງໃນຕອນນີ້ແຮ່ນນ້າຂອງເຮົາກໍບໍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຜິດຫວັງເລີຍ ມີຜົນງານການຝຶກ ແລະ ການແຂ່ງຂັນກໍອອກໃຫ້ເຮົາໄດ້ຕິດຕາມຢູ່ເລື້ອຍໆ ຢ່າລືມສະໜັບສະໜູນແຮ່ນນ່າສາວນ້ອຍມະຫັດສະຈັນຂອງເຮົາແນ່ເດີ້  ເພຈ ຮັກມີແຜນ ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ແຮ່ນນ້າປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ ສູ້ໆ ຂອບໃຈບົດຄວາມຈາກ: muan.la ຮຽບຮຽງໂດຍ: F’fairy ______ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:ສາຍດ່ວນຂໍຄຳປຶກສາເລື່ອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການປ້ອງກັນການມີລູກທີ່ບໍ່ພ້ອມ ໂທ: […]

ງາມຢ່າງດຽວບໍ່ພໍ!!! 5 ລັກສະນະນິໄສທີ່ແມ່ຍິງຍຸກໃໝ່ຕ້ອງມີ ເພື່ອຄວາມງາມ-ເກັ່ງ-ສະຫຼາດຮູ້ເທົ່າທັນຄົນ

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ຄວາມງາມເປັນສິ່ງທີ່ຢູ່ຄູ່ກັບແມ່ຍິງເຮົາມາທຸກຍຸກທຸກສະໄໝ ຈົນມີຫຼາຍຄົນມັກເວົ້າວ່າ ເປັນແມ່ຍິງຢ່າຫຍຸດງາມ ແຕ່ໂລກເຮົານັບມື້ນັບໝູນໄປໄວ ຍິ່ງຍຸກນີ້ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຮູ້ເລີຍວ່າຄວາມງາມຢ່າງດຽວບໍ່ພໍ ແມ່ຍິງເຮົາຕ້ອງມີຫຍັງຫຼາຍກວ່ານັ້ນ!!! ນີ້ຄື 5 ລັກສະນະນິໄສ ທີ່ແມ່ຍິງຍຸກໃໝ່ຕ້ອງມີ ເພື່ອຄວາມງາມ ເກັ່ງ ສະຫຼາດທັນຄົນ ຈະໄດ້ງາມແບບຄົບເຄື່ອງ ຈຶ່ງບໍ່ຖືກໃຜເອົາປຽບໄດ້ງ່າຍໆ ບໍ່ວ່າຈະໃນຄວາມສໍາພັນ ການຮຽນ ຫຼືການເຮັດວຽກ… ງາມ ເກັ່ງ ສະຫຼາດທັນຄົນ ຕ້ອງຮູ້ຈັກ Check ກ່ອນ Share ລັກສະນະນິໄສສໍາຄັນຂອງສາວຍຸກໃໝ່ຄືເຮົາ ຄືການບໍ່ສົ່ງຕໍ່ຂ່າວປອມ ຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີແຫຼ່ງທີ່ມາຊັດເຈນ ເພາະໂລກ Social ໃຫ້ທັງຜົນດີ ແລະ ຮ້າຍໃນເວລາດຽວກັນ ສະນັ້ນ ກ່ອນຈະ Share ຫຍັງ ເວົ້າຫຍັງເທິງ Social ຕ້ອງອ່ານ-ຄິດ ແລະ ພິຈາລະນາໃຫ້ລະອຽດກ່ອນຈັກ 2-3 ຮອບຈຶ່ງ Share ; ເພາະບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນຜິດໆເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແຕ່ການ Share ໂດຍບໍ່ຮູ້ຈັກທີ່ໄປທີ່ມານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເບິ່ງຄືຄົນບໍ່ທັນໂລກ ບໍ່ທັນເຫດການ ແລະ ຂາດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຢ່າງແຮງ!!! ງາມ ເກັ່ງ ສະຫຼາດ ທັງການຮຽນ ແລະ […]