ໄອເດຍ ແຕ່ງໂຕ ໃນມື້ ອາກາດຮ້ອນ

ອາກາດຮ້ອນໆແບບນີ້ ເຊື່ອວ່າຫລາຍຄົນຂີ້ຄ້ານແຕ່ງໂຕ ບໍ່ຮູ້ຈະນຸ່ງຫຍັງ ເຫັນອາກາດລະກະໝຸດໝັດໄປໝົດແມ່ນບໍ່ ມື້ນີ້ເລີຍເອົາໄອເດຍການແຕ່ງໂຕສຳລັບມື້ທີ່ອາກາດຮ້ອນມາຝາກ 

ຮຽບຮຽງ: Siri

ຮູບພາບະກອບ: Microsoft Bing

_____

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

ເວັບໄຊທ: hukmiplan.com

ຂໍ້ຄວາມ: ຮັກມີແຜນ

ຂໍຄຳປຶກສາບັນຫາໄວໜຸ່ມ ແລະ ການປ້ອງກັນການຖືພາທີ່ບໍ່ພ້ອມໂທ: 020 55 566 617

#Hukmiplan#ຮັກມີແຜນ#ຖາມເອື້ອຍ