5 ຈຸດສໍາຄັນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການສື່ສານຂອງຕົນ

ການສື່ສານເປັນສີ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການໃຊ້ຊິວິດປະຈຳວັນ, ຖ້າວ່າເຮົາສື່ສານອອກໄປໄດ້ບໍ່ດີ ຫຼື ສື່ສານອອກໄປຜິດຈຸດປະສົງກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍປ່ຽນທັນທີ, ມື້ນີ້ເຮົາຈະມານຳສະເໜີ 5 ຈຸດສຳຄັນທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດຕິພາບໃນການສື່ສານ

1. ຕັ້ງໃຈຟັງຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນເວົ້າ.

ເພື່ອທີ່ເຮົາຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເກັບກໍາຈຸດເນື້ອໃນສຳຄັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາມາດ​ນຳມາຖ່າຍທອດຕໍ່ ຫຼື ປະຕິບັດງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

2. ຕັ້ງສະມາທິ

ບໍ່ວ່າຈະເວົ້າ, ຟັງ, ອ່ານ, ຫຼື ຂຽນ, ຕ້ອງມີສະມາທິດຢ່າງຕັ້ງໃຈ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຕົວເອງອອກຈາກຈຸດສຳຄັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ເຂົ້າໃຈຜິດໃນການລົງມືເຮັດວຽກໃດໜຶ່ງໄດ້.

3. ເລືອກໃຊ້ຄໍຳສັບ ຫຼື ພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ

ການສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິພາບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄໍາເວົ້າທີ່ເລືອກໃຊ້. ຖ້າໃຊ້​ຄໍາ​ຜິດ​ ​ຄວາມ​ໝາຍ​ກໍຈະ​ປ່ຽນຕາມ.

4. ຮຽນໃຊ້ພາສາກາຍໃຫ້ເປັນ

ສິ່ງສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງເວລາທີ່ເຮົາຕ້ອງສື່ສານນັ່ນກໍຄືພາສາກາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະແດງອອກທາງສີຫນ້າ, ການໃຊ້ມື ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງສາຍຕາ. ທັງ​ຫມົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ລ້ວນມີຜົນຕໍ່ການສື່ສາ​. ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຕົວເອງຜ່ອນຄາຍ ເວົ້າຊ້າໆ ແຈ້ງໆ ສະບາຍສະບາຍ, ບໍ່ສັ່ນ, ບໍ່ຕື່ນເຕັ້ນ.

5. ຈັບໃຈຄວາມ ແລະ ປະເດັນຂອງແຕ່ລະການສົນທະນາໃຫ້ໄດ້.

ທຸກໆຄັ້ງທີ່ມີການສົນທະນາເລື່ອງສຳຄັນ ເມື່ອໃກ້ຈົບການສົນທະນາແລ້ວ ຄວນເວົ້າທວນຄືນ ຫຼື ຖາມຄືນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລົມກັນໄປ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຕົນເອງນັ່ນເຂົ້າໃຈຖືກແລ້ວ ແລະ ອີກຝ່າຍເຂົ້າໃຈໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ.

————————-

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

ເວັບໄຊທ: hukmiplan.com

ຂໍ້ຄວາມ: ຮັກມີແຜນ

ຂໍຄຳປຶກສາບັນຫາໄວໜຸ່ມ ແລະ ການປ້ອງກັນການຖືພາທີ່ບໍ່ພ້ອມໂທ: 020 55 566 617-18

#Hukmiplan#ຮັກມີແຜນ#ຖາມເອື້ອຍ