ເຊັກດ່ວນ ເຈົ້າກຳລັງທ້ອນເງິນຜິດວິທີຢູ່ຫຼືບໍ່ ?

ແນ່ນອນໃນຍຸກທີ່ທຸກຢ່າງຂຶ້ນລາຄາ ສິນຄ້າແພງຂຶ້ນ ຄ່າເງິນສູງຂຶ້ນ ຄ່າຄອງຊີບໃນແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະເດືອນກໍ່ໜັກພໍສົມຄວນ, ເຮົາເລີຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ທ້ອນເງິນເພື່ອໃຊ້ໃນເວລາຈຳເປັນ. ແຕ່ວິທີການທ້ອນເງິນຂອງທ່ານນັ້ນເຂົ້າຂ່າຍການທ້ອນເງິນແບບຜິດໆ ຫຼື ບໍ່ ເຮົາມາອ່ານ ແລະ ຈັດການພຶດຕິກຳຕ່າງໆນຳກັນ.

  • ປະຫຍັດເງິນໂດຍການເລືອກຊື້ເຄື່ອງຖືກ ແຕ່ບໍ່ມີຄຸນະພາບ.

ສິ່ງທີ່ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ ຫຼື ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ ຄວນຄຳນຶ່ງເຖິງການໃຊ້ໄລຍະຍາວ ເພາະຖ້າຊື້ມາແລ້ວ ເພໄວ ບໍ່ໄດ້ຄຸນະພາບ ຕ້ອງໄດ້ທຽວໄປຊື້ຢູ່ຕະຫຼອດ ຈະກາຍເປັນ ການສິ້ນເປືອງແທນ.

  • ປະກັນໄພຊີວິດ ບໍ່ຕ້ອງຊື້ດອກ ຂ້ອຍຍັງແຂງແຮງຢູ່.

ຢ່າໄດ້ປະໝາດເດັດຂາດ ມື້ດີຄືນດີເຮົາເຈັບບາດດຽວກໍເປັນໄດ້ ການຊື້ປະກັນ ຫຼື ມີປະກັນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາລົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຂ້ອນຂ້າງລາຍ ເວລາທີ່ເຮົາເຈັບເປັນ ຫຼື ເຂົ້າໂຮງໝໍ.

  • ເຄື່ອງລົດລາຄາທັງທີບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຕອນນີ້, ມື້ໜ້າຫາກໄດ້ໃຊ້ດອກຊື້ມາໄວ້ກ່ອນຊະ.

ການຊື້ເຄື່ອງຊ່ວງລົດລາຄາຖືເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ ແຕ່ຖ້າຫາກຂອງສິ່ງນັ້ນເຮົາເອງກໍບໍ່ໄດ້ຈຳເປັນໃຊ້ ມີ ຫຼື ບໍ່ມີກໍໄດ້ ເຮົາຄວນເກັບເງິນໄວ້ດີກວ່າ.

  • ບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນດອກ ເອົາເງິນໄປຝາກກິນດອກເບ້ຍດີກວ່າປອດໄພດີ.

ເຊື່ອວ່າຕ້ອງມີຄົນຄິດແບບນີ້ແນ່ນອນ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ການກອດເງິນໄວ້ໂດຍບໍ່ມີແຜນນຳໄປລົງທຶນຫຍັງເລີຍ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະທີ່ເຮົາເຫັນກັນໃນປັດຈຸບັນ ຄືເລື່ອງຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້. ການທີ່ເງິນນອນຢູ່ລ້າໆ ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ເຮົາອາດຈະຄ່ອຍໆ ທຸກລົງແບບບໍ່ຮູ້ໂຕກໍເປັນໄປໄດ້.

————————-

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

ເວັບໄຊທ: hukmiplan.com

ຂໍ້ຄວາມ: ຮັກມີແຜນ

ຂໍຄຳປຶກສາບັນຫາໄວໜຸ່ມ ແລະ ການປ້ອງກັນການຖືພາທີ່ບໍ່ພ້ອມໂທ: 020 55 566 617-18

#Hukmiplan#ຮັກມີແຜນ#ຖາມເອື້ອຍ