ຄຸມກຳເນີດແລ້ວເຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງແທ້ບໍ່?(ມີຄຣິບ)

ຖືວ່າເປັນອີກຄຳຖາມຍອດຮິດທີ່ທຸກຄົນຖາມເຂົ້າມາກັນຫຼາຍສົມຄວນ ແລະ ບາງຄົນກໍເຂົ້າໃຈຜິດໄປຕ່າງໆນາໆກ່ຽວກັບການຄຸມກຳເນີດໃນແຕ່ລະຊະນິດ ແລະ ນີ້ກໍເປັນອີກຂໍ້ສົງໃສທີ່ຫຼາຍຄົນຢາກຮູ້ນັ້ນກໍຄື: ຄຸມກຳເນີດແລ້ວຈະມີຄວາມຊ່ຽງເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນມະເຮັງແທ້ບໍ່

ເຊິ່ງຄຳຖາມນັ້ນກໍໄດ້ຖືກຕອບໂດຍແພດຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບດ້ານນີ້ໂດຍສະເພາະ ແລະ ສາມາດກົດເຂົ້າເບິ່ງຄຳຕອບໄດ້ທີ່ Link ນີ້: ຄຳຕອບ

ວິດີໂອຖາມ-ຕອບ ກ່ຽວກັບການຄຸມກຳເນີດ: ຄຳຖາມທີ່ພົບປະຈຳກ່ຽວກັບການຄຸມເນີດ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: hukmiplan.com
ສາຍດ່ວນຂໍຄຳປຶກສາເລື່ອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການປ້ອງກັນການມີລູກທີ່ບໍ່ພ້ອມ
ໂທ: 020 55 566 617 
#ຮັກມີແຜນ #ຖາມເອື້ອຍໄດ້