ວິທີບັນເທົາອາການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ (ສາວໆຄວນຮູ້!)

ຮັກສານ້ຳໜັກໃຫ້ຄົງທີ່, ດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ, ຫຼີກລ້ອງການດື່ມກາເຟອິນ, ອອກກຳລັງກາຍ, ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ,ເຂົ້າຊ່ວຍ, ກິນຜັກສີຂຽວ, ການນອນຄົດໂຕ, ກິນອາຫານສະໝຸນໄພ, ນວດທ້ອງ, ຫຼີກເວັ້ນມັນຝຣັ່ງທອດ, ໄຟເບີ້ ກໍສຳຄັນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: hukmiplan.com
ສາຍດ່ວນຂໍຄຳປຶກສາເລື່ອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການປ້ອງກັນການມີລູກທີ່ບໍ່ພ້ອມ
ໂທ: 020 55 566 617 
#ຮັກມີແຜນ #ຖາມເອື້ອຍໄດ້