ຂ່າວ

5 ວິທີຮັບມືກັບສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ

ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນວັນທີ

ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຍົກຫົວຂໍ້ນີ້ມາສົນທະນາ? ເພາະວ່າ: ໃນໄລຍະນີ້ອາກາດປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆ ຫຼາຍຄົນເກີດມີອາການເມື່ອຍ, ເພຍ, ເປັນຫວັດ, ເປັນໄອຫຼາຍ. ເຊິ່ງອາການເຫຼົ່ານີ້ເກີດມາຈາກການທີ່ອາການມີການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນ, ເຊິ່ງຕາມທໍາມະດາແລ້ວຮ່າງກາຍເຮົາຈະໃຊ້ເວລາປັບໂຕຢູ່ປະມານ 2 ອາທິດ, ແຕ່ຖ້າມີການປ່ຽນແປງອາກາດແບບໄວວາ ກໍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍ ແລະ ມີອາການເມື່ອຍ, ເພຍ, ເປັນຫວັດ, ເປັນໄອ, ເປັນໄຂ້ ດັ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າມາໄດ້. ວິທີການຮັບມືກັບ ສະພາບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງນີ້ ມີຄືແນວໃດ? ມື້ນີ້ ຈະຂໍມາແລກປ່ຽນ 5 ວິທີຮັບມືກັບສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: 1. ເຂົ້ານອນໄວ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ພັກຜ່ອນຢ່າງພຽພໍ ດີແທ້ແມ່ນປະມານ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້. 2. ດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍ ເພາະການຂາດນໍ້າໃນຍາມໜາວ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງ (ເນື່ອງຈາກໃນຍາມໜາວ ຜິວໜັງເຮົາຈະສູນເສຍນໍ້າຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ) ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະຄວາມດັນເລືອດຕໍ່າ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເຮົາຮູ້ລຶກເຫງົານອນ ແລະ ອິດເມື່ອຍໄດ້. ອີກຢ່າງໜື່ງການກິນນໍ້າເຢັນຫຼາຍ ກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບຄໍ, ເປັນໄອໄດ້. 3. ອອກກໍາລັງກາຍ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ, ລະບົບເລືອດໜູນວຽນດີ. ດີທີ່ສຸດຄວາມອອກກໍາລັງກາຍແບບຕໍ່ເນື່ອງ ເຊັ່ນ: ແລ່ນ, […]